Att komma ur offerrollen

Har du någonsin hamnat i situationen där du känner dig som ett offer och du kan inte ta dig ur din situation? Det är ok att vara där och alla har vi säkert tyckt synd om oss själva samt känns oss nedbrutna. Jag har varit där och har stunder än idag där jag vaknar med ångest och tycker synd om mig själv. Dock är det viktigt att veta, som jag har kommit under insikt med att det finns ingen annan som är ansvarig för att rädda dig. Du har 100% eget ansvar för ditt liv eller ja så länge du inte är under 18 och omyndig. Dock betyder eget ansvar inte att du inte kan be om hjälp. Att be och ta emot hjälp är super viktigt ifrån rätt personer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Photo Aboutthtalook.com

När jag har hamnat i dessa situationer, där jag känner mig nere, tycker synd om mig och allt känns som att det går emot mig. Då försöker jag ta ett steg tillbaka, meditera och andas. Jag tillåter mig själv att befinna mig i just den känslan. Är det för smärtsamt ta en promenad nära vatten, i skogen eller prata med någon som kärleksfullt kan lyssna på dig. Det är okej att vara nere och gråta. Ibland behöver man bara tillåta sig att ha en skit dag för imorgon är en ny dag och då kan man ta nya beslut. Det kanske inte känns bättre dagen efter heller, men låt det gå några dagar då. Dock är det viktigt att inse att det är ingen annan som är din räddning, utan det är du som är din egen hjälte.

Citat – Det är inte ditt jobb att gilla mig, det är mitt!

Jag har hela livet letat efter kärlek, vänskap och acceptans utanför mig själv. I min omgivning och hos andra, men efter många år har jag inset att min hjälte och “lifesaver” är jag själv. Ingen annan kommer fylla mitt eget hjärta med äkta kärlek. Jo, man kan möta andra människor som visar en vägen med deras energi, men ingen annan kommer ge mig det som jag längtar efter. Allt behöver jag hitta inom mig själv om det ska vara långvarigt. Visst kan människor komma in och ge mig en boost iform av kärlek, trygghet och lycka, men det är i slutända min kärlek som jag känner till mig själv utan någon annans påverkan som kommer läka min inre längtan. Självkärleken är en av de viktigaste sakerna vi behöver jobba på i livet. Gör du det och vet du hur man gör?


Have you ever ended up in a situation where you feel like a victim and you feel stuck? It’s ok to feel that way & everyone has for sure at one point felt sorry for themselves and feel broken down. I’ve been there & I have moments today where I wake up with anxiety & feel sorry for myself. However, it is important to know, as I have come to realize that nobody else is responsible for saving you. You have 100% responsibility for your life or as long as you are not under 18. However, your own responsibility does not mean that you can not ask for help.

When I feel these feelings & feel sorry for myself. I try to let go completely and just let the feelings just be. If it’s too painful I take a walk by the water, in the woods, or talk to someone who gives me comfort. It’s okay to be sad and cry. Sometimes you just have to allow yourself to have a bad day because tomorrow is a new day and you can make new decisions. You may not feel better the day after, but let it be like that for a few days then.
However, it is important to realize that nobody else is your rescue, you are your own hero.
During a long period of life, I have been looking for love, friendship and acceptance outside of myself. After 35 years I have realized that my hero & “life saver” is myself. No one else will save me from pain. No one else will fill my own heart with love. No one else will give me what I long for. Everything I need is within myself & I need to find it by myself if I want it to last long-term. Certainly, people can come in and give me a boost in love, security, and happiness, but in the end, it’s my love that I feel for myself without anyone else’s influence that will heal my inner longing. Self-love is one of the most important things we need to work on in life. Love Maya

Here I have done, among other things, to find the way to self-esteem – click!

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *