Äter du lagom av allt får du även en lagom hälsa!

En klassiker inför det nya året är att skriva ner nyårslöften, även jag gjorde dem. En annan klassiker är att sätta dem så höga att man inte orkar genomföra dem, som tex gå ner 10 kilo eller bli kvitt sockersuget på för kort tid.  Oavsett om du har skrivit ner löften eller inte så vet jag att alla börja det nya året med hopp & drömmar om förändring kring ett bättre jag. Hälsa & komma i form är två av de största ämnena som många skriver om, vilket är positivt då det syftar till att alla egentligen vill ta hand om sig själva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av Aboutthatlook.com

Din kropp är som en maskin som körs automatiskt. Varje organ, varje ven & varje cell arbetar ständigt med att hålla dig vid liv. Du behöver inte ens tänka på det. Dina lungor gör så att du andas medan hjärtat pumpar ut blodet i hela kroppen. Då dessa system är något som bara fungerar & körs är det lätt att ta kroppen för givet. Vi människor i dagens läge misshandlar våra kroppar ganska rejält genom diverse “dåliga” val kring mat & livsstil. Kroppen fungerar ju automatiskt ändå tänker vi och forsätter röka, dricka & äta skräp, men egentligen leder alla våra val till två saker – antigen blir vi starkare eller svagare i kroppen. Valen vi gör kan leda till kroniska sjukdomar, som just cancer. I år med alla dina nyårslöften kan du istället för att önska att du vill gå ner i vikt eller sova mera flytta fokus mot att påminna dig om att din kropp är din att ta hand om. Och att varje enskild beslut vi fattar från hur mycket vi sover till vad vi äter har potential att antingen hjälpa eller skada oss. Kärlek maya


 

A classic for the new year is to write down New Year’s resolutions & even I did them. Another classic is to make them so high that you dont manage to follow them thru. It can be anything from lose 10 kilograms or get rid of sugar cravings. Whether you have written resolutions or not, I know that everyone of us starts the new year with hope and dreams of becoming a better self. Health & get in shape are two of the biggest topics that many write about which is positive because that a knowledge that everyone really want to take care of themselves.

Your body is like a machine that runs automatically. Every organ, every vein and every cell is constantly working to keep you alive. You do not even think about it. Your lungs keep you breathing while the heart pumps the blood throughout the body. Since these systems are just working without us even thinking about it, it is easy to take your body for granted. Many people of today mistreat their bodies quite a bit through various of “bad” food choices and lifestyle. We continue to smoke, drink and eat junk, but our choices actually leads us to two things – either we become stronger or weaker in our body. The choices we make can lead to chronic diseases like cancer.
This year with all of your New Year’s resolutions you can instead of wishing that you want to lose weight or sleeping more shift focus to reminding yourself that your body is yours to take care of. And that every single decision you make from how much you sleep to what you eat has the potential to either help or hurt you. Love maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *