Din hälsa ligger i ditt eget ansvar!

Alla människor har ett personligt ansvar att för sin egen hälsa & välmående.  Precis som rubriken säger ligger din hälsa i dina egna händer, helt och hållet. Genom att göra medvetna val i din vardag kan du både kontrollera vad du stoppar i dig samt hur du mår varje dag. 

Stanna först och främst upp och tänk efter var du står i livet vad gäller viktiga frågor såsom jobb, kost, träning samt relationer.
Ett bra första steg är sedan att göra aktiva förändringar som gynnar både dig själv och din hälsa. Du kanske tex är en person som ofta tänker på andra istället för att fokusera på dig själv och att just du ska må bra. Börja därför med att ”boosta” dig själv genom att exempelvis göra något som du vet får dig att skina lite extra i både kropp och själ. Detta kommer du må mycket bättre utav.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bilder tagna av Pavel Maira

 

En första utmaning som kan förändra mycket är din kostvanan och få kontroll över vad du stoppar i munnen. Fråga dig själv hur vettigt det du stoppar i dig egentligen är. Börja säga nej samt avstå från det du inte mår bra av. Du behöver vara hård och verkligen säga nej till dig själv när hjärnan vill ta kontrollen.

Det här handlar om att skapa nya banor i hjärnan. Du behöver tankar som för dig i rätt riktning samt peppar och stärker dig mentalt.
Vissa säger att det tar ca 21 dagar att skapa en ny vana och andra 66. Hur som helst kommer du känna skillnad om du gör medvetna val redan efter en vecka. Sätt därför upp ett mål om vart du vill komma med din hälsa och ge det minst 1-2 veckor.

De flesta vet att träning och hälsa hör ihop. För att din kropp ska må så bra som bara möjligt är det därför mycket viktigt att du rör på dig varje dag. Var dock inte alltför hård mot dig själv till en början. Ett träningspass behöver inte innebära ett tungt styrkepass på gymmet. Gör istället det du tycker är roligt, men gör det till 100%! Det kan vara allt från en rask promenad till att cykla fram och tillbaka från jobbet 20 min. Så länge du rör på dig! Kom ihåg att det är bara du som vet vad som är bra för dig och vad din kropp behöver. Lyssna inåt och gör alltid medvetna val.

Ta hand om din kropp för det är i den du ska leva i resten av livet! Maya


 

Everyone has personal responsibility for their own health and wellbeing. Just like the title says your health is in your own hands. By making conscious choices in your everyday life, you can both control what you put in you and how you feel each day.

First and foremost stop and think about where you stand in life in terms of important issues such as jobs, diet, exercise and relationships.
A good first step is then to make active changes that benefit both yourself and your health. You might for example be a person who often think of others instead of focusing on yourself and your wellbeing. Start by “boosting” yourself, for example doing something that you know will make you shine a little extra in both body and soul. This  will make you feel much better.

A first challenge that could change much is your diet habits. Ask yourself what you eat everyday. Start saying no to food that do not make your body stay healthy. You need to be tough and really say no to yourself when your brain wants to take control.
Its about creating new ways of thinking in the brain. You need thoughts that motivate you in the right direction and strengthens you mentally.
Some say it takes about 21 days to create a new habit and some say 66 days. Anyhow, if you make conscious choices already after just one or two week you will fell a difference. Therefore dont give up!

Most people know that exercise and health go together. For your body to feel as good as possible, it is therefore very important that you move every day. But do not be too hard on yourself when you start. A workout does not necessarily mean a heavy strength workouts at the gym. Instead do what you think is fun, but do it a 100%! It can be anything from a brisk walk to cycle back and forth to work for 20 minutes. As long as you keep moving! Remember that it is only you who know what is good for you and what your body needs. Listen inwards and always make conscious choices.

Take care of your body because it is in the only liveyou have to live in for the rest of your life! Kisses Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *