Jag äter endast frukt på fastande mage!

Som du kanske redan veta har jag haft magproblem sedan många år tillbaka och besökt x antal läkare för att jag ofta blir svullen & gasig när jag äter vissa livsmedel & när jag kombinerar olika livsmedel. När man har olika kroppsliga problem så är oftast den första reaktionen att besöka en vårdcentral, dock har ingen lyckats hjälpa mig. Att inte läkare har lyckats hjälpa mig är ett helt annat inlägg & det kommer jag säkert skriva om längre fram. Nu ska jag fokusera på dagen inlägg ang frukt att jag anser att frukt bör äta på fastande mage & det är en slutsats jag kommit fram till genom att agera som egen läkare.

frukt på fastande mage!

Jag älskar frukt, men för mycket av fruktos, glukos, socker ja kärt barn har många namn ger mig uppsvälld magen. Som jag skrev innan har jag läst mig till & kommit ram genom uteslutningsmetoden att frukt bäst äts på tom mage för att kroppen ska kunna bearbeta den på bästa sätt. Annars är risken att frukten jäser i magen och du blir alltså gasig & svullen.
Grejen med frukt är att de flesta inte vet (inte jag heller inna jag blev blogg/kost/näringsnörd) att den bäst effektivt kan tillgodogöras i tunntarmen. Frukt skall ätas på fastande mage. Vad jag har läst mig till beror det på att frukt tillgodogörs inte i första hand i magsäcken utan i tunntarmen. Frukt passerar magsäcken på ett par minuter och kommer ner i tarmarna ganska snabbt, där den ger ifrån sig sitt fruktos. Men om det då finns andra livsmedel i magsäcken fångas frukten upp där istället och börjar jäsa, vilket då resulterar i just det problemet jag känt. Gaser & att jag blir uppsvälld.

Det bästa är att äta färsk frukt ca 15-30 minuter innan måltid eller ca 1,30 efter att du ätit en måltid. Ett bra tips är att då börja dagen med en portion frukt! Kärlek Maya


As you may already know I have had stomach problems for many years and visited x numbers of doctors because I often become swollen and gassy when I eat certain foods and when I combine different foods. When you have different physical problems, usually the first reaction for us humans is to visit a doctor but no one has managed to help me. The thing about no doctors have managed to help me is a completely different posts and this topic I will certainly write about later. Now I will focus on the posts for the day about fruit & that I think fruit should be eaten on an empty stomach and this is the conclusion I have reached by acting as my own doctor.

I love fruit, but too much of fructose, glucose, sugar yes ,this dear child have many names, has gives me bloated stomach. As I wrote before I have read a lot of books & by trying out my body by myself I have come to the conclusion that fruit is best eaten on an empty stomach for the body to process it in the best way. Otherwise the risk is that the fruit ferments in the stomach and then you become gassy and swollen.

The thing about fruit is that most people do not know (neither did I before i became a nutrition geek) that the most effective way for the body to absorbes fruit is in the small intestine. Fruit passes through the stomach in a few minutes and comes down in the intestines quite quickly, where it gives off its fructose. But if there other foods in the stomach the fruit gets stuck instead and begins to ferment. Which in turn will result in the very problem I have felt – gases & bloating.

I would say after my own experience that it is best to eat regular food about 15-30 minutes after you eat your fruit or about 1.30 after eating a meal you eat fruit. A good tip is to begin the day with a serving of fruit! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *