Alkalisk smoothie bowl

Alkalisk smoothie bowl. Idag startade jag min morgon med en grön smoothie bowl & det måste ju ändå vara det ultimata beviset på att dagen kommer bli toppen. Denna bowl är så god & den kalas för Alkagiser av min vän Eric, som tagit fram dem i samband med sitt fantastiskt livsstils förändrande program vars jag går nu. Programmet heter Wildfit & sträcker sig över 3 månader. Eric tankesätt med det här programmet är ganska likt mitt, med vissa avvikelser. Det är därför jag går programmet för att jag vill lära mig fler sätt att jobba med kroppen & se om det kommer göra någon förändring med min egen kropp. Alltid spännande att vara försöks kanin så att jag sedan vet vad jag kan rekommendera till dig.

Alkalisk smoothie bowl
Alkalisk smoothie bowl
Alkalisk smoothie bowl

Just nu är jag inne i veckan 2 så jag har precis startat & redan nu lärt mig mycket. De första två veckorna ändrar man inte speciellt mycket, utan man lägger snarare till hälsosam kost. Det vi istället fokuserar på är den psykologiska biten, då just den är nyckeln till att ändra sina invanda beteende mönster för att få en permanent livsstilsförändring med kosten.

Så här beskriver Eric sitt program:

WildFit Is A New Training Methodology
– a methodology that draws its inspiration from evolutionary and functional medicine and nutritional anthropology.

Programmet är baserat på ursprungsmaten vi människor behöver, då alla varelser på planeten har en kost de bör äta för att må bra. Våra kroppar har ju inte utvecklats lika fort som vårt samhälle så Erics tro är att vi faktiskt bör äta som vi gjorde från allra första början. Våra kroppar är gjorda för en viss typ av mat och i dagens samhälle proppar vi i oss diverse olika processade maträtter som gör oss otroligt överviktiga & sjuka. Wildfit är livsförändrande enligt många som gått programmet så det ska bli otroligt spännande.

Då man gör detta i grupp och vi har ett helt forum där vi kan pusha och peppa varandra kommer det bli intressant att följa min egen resa, men även andras. Jag kommer lite då och då nämna hur det går för mig samt kanske dela något recept emellanåt.

Här kommer receptet på vår bas smoothie, som man kan modifiera hur man vill med andra grönsaker: 1 äpple + en stor näve spenat + några stjälkar selleri + 1 avokado + 1/3 gurka. Denna smoothie är inte avancerad, men ibland behöver vi inte göra det svårt för oss. Prova att göra den och kanske kan du lägga till tex broccoli eller liknande. Lycka till Maya


Today I started my morning with a green smoothie bowl and that must be the ultimate proof that the day will be great. This bowl is so good and its called Alkagiser by my friend Eric, who developed it for his amazing lifestyle changing program witch I am participating in right now. The program is called Wildfit and extends over 3 months. Eric thought behind this program is quite similar to mine, with some deviations. I am doing this program because I want to learn more ways to work with my body and see if it will make any changes for me. 

Right now I’m on week 2 so I have just started and already learned a lot. The first two weeks we have no change in our normal diet, but we only add water & healthy veggies/fruits. These weeks we have instead focused on the psychological part of change, since thats the key to making a permanent change for “bad” food patterns.

This is how Eric describes his program:

WildFit is a new training Methodology
– a methodology That draws its inspiration from evolutionary and functional medicine and nutritional anthropology.

The program is based on the origin of the food we humans are supposed to eat since all beings on the planet have a diet they should eat to stay healthy. Our bodies have not evolved as fast as our society & we are not made for certain types of food and in today’s society we eat various of different processed foods that make us extremely overweight and sick. Wildfit is life changing, according to many who joined the program so it will be incredibly exciting.

Since we do this in a group and we have a whole forum where we can push and encourage each other, it will be interesting to follow my own journey, but also others. I will every now and then mention how it goes for me and maybe share some recipes from time to time. If you wonder anything about Wildfit do not hesitate to email me at oslagbarhalsa@gmail.com.

Here is the recipe for our base smoothie, which you can modify how you want with other vegetables: 1 apple + 2 handfuls of spinach + five stalks of celery + 1 avocado + 5 inches cucumber. This smoothie is not advanced, but sometimes we do not make things difficult for us. Try to do it and maybe you can add broccoli or any other veggie you like similar. Good luck Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *