Veckans magiska mantra-utmaning

Ett mantra är något du gör för dig själv och din egen personliga utveckling. Något du gör när du är fullt närvarande och vill ge något extra till dig själv.

Vi alla har olika scheman och saker att göra. Ofta känner vi att tiden inte räcker till, inte minst sagt jag. Allt handlar om att skapa rätt ritualer och mantran som fungerar för just ditt liv – alla regisserar vi samt skriver vi våra egna regler. Jag ser alltid till att skriva förnuftiga regler som verkar för att jag ska bli den bästa versionen av mig själv, gör det samma för dig!

“I will wake up every day & commit to the mantras and rituals i have set for me in my life”

Börja dagen med att sätta en intention för att skapa positiva ritualer i ditt liv. Jag brukar vakna och dricka varmt citron vatten följt av en grön drink medan jag mediterar ca 10 min. Under min meditation skickar jag ut positiva tankar och sätter en intention för dagen. Min intention kan vara allt från, jag vill hjälpa någon idag, jag är positiv och kommer skicka ut positiva tankar eller jag är fri att vara vem jag vill.

Jag jobbar aktiv varje dag för att bli den bästa versionen av mig själv. Du kan göra detsamma med dessa små enkla verktyg! Stor kram Maya

IMG_7588
Pic by Natalie Yonan

English

A mantra is something you do for yourself and your own personal development. Something you do when you are fully present and want to do something extra for yourself.

We all have different schedules and to do lists. Often we feel that the time is not enough, not the least me. It’s all about creating the right rituals and mantras that works for your life and we all write our own rules. I always write sensible rules that create the best version of me, do the same for you!

“I will wake up every day and commit to the mantras and rituals i have set for my life”

Start your day with an intention to create positive rituals in your life. I usually wake up and drink hot lemon water followed by a green drink while I meditate 10 minutes. During my meditation, I send out positive thoughts and sets an intention for the day. My intention can be anything from, I want to help someone today, I am positive & will send out positive thoughts and I’m free to be who I want.

I’m creating myself every day to become the best version of me. You can do the same with small simple tools, as creating rituals! Big hug Maya

Follow:
We are in this together so please share: