Stay motivated

rawness_mg_0854-1024x682

Stay focused & motivated – del 2
För att fortsätta med er motivationsplan inför 2015 finns det tre steg kvar som ni kan göra.
Det fyra föregående stegen hittar ni här!

3. Moodboard/lista är ett collage/lista med utklipp och bilder eller punkter, som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär just nu.
Du kan göra denna “board” eller lista på din dator där du samlar olika bilder som inspirerar dig just nu. Du  kan även välja att göra det till en lista där du skriver ner saker som motiverar dig just nu. Allt för att hjälpa dig att hålla ditt fokus i ditt hälsosamma liv.
Själv använder jag detta verktyg varje månad där jag byter ut bilder jag har som bakgrundsbild på min dator. Jag använder även en lista där jag skriver ner olika saker jag vill uppnå med tex min träning.

4. Visualisering är tankar samt visualiserande bilder som du ser i ditt inre. Genom att du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan detta även bli din verklighet.
Nu när du gjort alla stegen kommer visualiseringsbiten att vara enkel då du kommer att omge dig samt se allt du skrivit och gjort varje dag. Desto mer du visualiserar ju lättare blir det att skapa detta till din verklighet.

Genom att aktivt “leka” med de sju stegen kommer du inte bara ha roligt på vägen men även upptäcka hur motiverad samt inspirerar du blir.
Det ska vara kul att träna och jobba mot olika mål. Att skapa en hälsosam livsstil kan vara en utmaning, men när du väl satt igång så kommer du aldrig att vilja leva på något annat sätt.

Ha roligt och lycka till. Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Stay focused and motivated – part 2
To proceed with your motivation plan for 2015, there are three more steps you can do.
The four previous steps can be found here!

3. Moodboard/List is a collage/list with pictures or points that will capture a feeling, a mood or an atmosphere right now.
You can do this “board” or list on your computer where you collect different pictures that inspire you right now. You can also choose to make a list where you write down things that motivates you right now. All to help you keep your focus in your healthy life.
I use this tool every month on my computer as a wallpaper, where i sometimes replace some pictures to get me more inspired. I also use a list where I write down different things I want to achieve with for example my training.

4. Visualization is thinking and visualizing images that you see in your mind. When you feel and see what you want to achieve in your mind, this will become your reality.
Now that you have done all the steps the visualization part will be easy. Put all that you have done so that you can se it and surround yourself with every day. This will inspire you and make you think of it all the time. The more you visualize the easier it becomes to create this as your reality.

By using the seven steps, you will not only have fun but also discover how motivated and inspire you become.
It should be fun to practice and work towards different goals. Creating a healthy lifestyle can be a challenge, but once you’ve start, you’ll never want to live any other way.

Have fun and good luck. All for an unbeatable Health!

Follow:
We are in this together so please share: