Tips på hur du håller din hy återfuktad genom hela vintern

Ledsen för mina två dagars frånvaro på bloggen, men jag var på behandling i torsdags hos min kinesolog. Det var en ganska djupgående själslig cleanse, där jag bl.a gick igenom mina chakran, rensade upp i energiblockeringar samt tog bort inprints & gamla cellminen som inte längre behövdes. Denna behandling har gjort mig otroligt trött, törstig & i utrensningsmode så det har varit ryggläge & sova för mig de senaste dagarna. Behövde lyssna på kroppen & inte vara uppkopplad alls, men idag kände jag dock att det var dags att öppna upp min datorn igen och säga hej till dig.
Då det snöar hejdlöst idag i Stockholm tänkte jag tipsa om hur jag gör för att hålla min hy återfuktad genom hela vintern. Detta kalla & torra klimat påverkar min hy om jag inte gör något åt det så här kommer mina knep.

mayanestorov
Tänka på vad jag äter är ett första steg, då min & allas hälsa på insidan alltid visar sig på utsidan av kroppen. Oftast när jag inte tar hand om mig själsligt, fysiskt eller kostmässigt får jag torr eller “dålig” hy. Kost påverkar våra hormoner som i sin tur påverkar vår hy. Så, att äta en hälsosam kost för din kropp är A&O.

Några viktiga näringsämnen att äta & produkter att använda för att inte bli torr:

Omega 3,6,7,9 – alltså alla våra fettsyror som smörjer våra celler och behåller dem elastiska. Fettsyror är viktiga för att vara återfuktad.
Vatten – dricka massvis med vatten är sååå viktigt för att ha ett bra fungerande system i kroppen. Vatten återfuktar, bevarar och rensar ut. en mirakel produkt skulle jag säga.
Ansiktsolja – Investera i en olja som du smörjer på huden utvändigt. Under denna torra period är jag besatt utav oljor i alla dess slag. Just nu använder jag Marina miracle Argan nattserum & Loelle avokado olja
Ansiktsmist – torrluft & ljuset från min datorn är otroligt uttorkande för min hy. Därför använder jag alltid ett ansiktsmist, som återfuktar &  få min hy att se levande ut igen. Just nu använder jag Loelle rose mist, som jag är supernöjd med.

Lycka till finaste du. Kärlek Maya


Sorry for my two days of absence on the blog, but I was on treatment last Thursday with my kinesiologist Christina. It was a pretty profound spiritual cleanse, where Christina among other things went through my chakras, cleaned up the energy blockages and took away inprints & old cell memories that where no longer needed. This treatment has made me incredibly tired, thirsty and in cleanse mode so I have been resting & sleeping the past few days. I needed to listen to my body and be disconnected from everything, but today however I felt, that it was time to open up my computer again and say hello to you.
Since its snowing lots today in Stockholm, I thought I would tell you how I keep my skin moisturized throughout the winter. The cold and dry climate affects my skin if I do not do something about it, so here’s my tricks.

To think about what I eat is the first step, since my and everyone’s health on the inside always show on the outside of the body. Usually when I do not take care of myself spiritually, physically and nutritionally, I get dry or “bad” skin. Diet affects our hormones, which in turn affects our skin. So, eating a healthy diet for your skin is the important.

Some key nutrients to eat & products to use to not become dry:

Omega 3,6,7,9 – our fatty acids are important since they lubricate our cells and keep them elastic. Fatty acids are important to be moisturized and have well functional cells.
Water – Drinking lots of water is soooo important to have a good working system in the body. Water hydrates, maintains and cleans out. A miracle product, I would say.
Facial Oil – Invest in an oil that you put on your skin externally. During this dry period, I am obsessed with oils in all its kinds. Right now I use Marine Miracle Argan Night Serum & Loelle avocado oil
Facial Mist – dry air and light from my computer is incredibly drying to my skin. Therefore, I always use a facial mist that moisturizes and get my skin looking alive again. Right now I use Loelle rose mist, which I’m really happy about.

To read more tips on how to keep your skin moisturized – Click here!!
Good luck to you Lovlie. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *