Sätter Schmidts naturliga deodorant på prov

Sedan en tid tillbaka har jag satt Schmidts aluminiumfria deodorant på prov för att se om den verkligen håller måttet i alla svettiga krislägen. Vanligtvis brukar jag använda C/O Gerds roll on deo, vilken är super bra & jag kan rekommendera den, men jag kände för att prova en hård deo som utbyte. Schmidts deo finns i många olika lukter så det är bara att vraka och välja. Själv har jag valt ut tre olika – Geranium, fragrance free & Cedarwood + juniper.

fullsizeoutput_1ecc

fullsizeoutput_1ebe

fullsizeoutput_1ecb

fullsizeoutput_1ef3
fullsizeoutput_1ef6

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Schmidts deo har än så länge klarat av alla mina tester i de lägen som jag verkligen behöver en deo. Under & efter ett träningspass samt om jag är ute på viktiga möten och vill känna mig fräsch. Av erfarenhet från andra syntetiska hårda deodoranter så kladdar dem ofta av sig på kläder och det blir fläckar som är svåra att få bort. Dock tycker jag inte mig ha märkt detta med Schmidts deos, vilket känns bra.

  • Schmidts Sensitive Geranium är effektiv mot odör och svett samtidigt som den är extra snäll mot din hud. Denna deo är för de som är extra känsliga och vill ha en deo som är mild med en snäll doft. Den doftar vackert grönt från en växt, den känns verkligen naturligt & ren.
  • Schmidts Sensitive Fragrance Free är doftfri och även denna är gjord för dig som är extra känslig. Den är utan bikarbonat, så passar dig som är allergisk & extra känslig. Jag föredrar doft på min deo, men vill man vara helt neutral så är det denna du ska välja.
  • Cedarwood + Juniper är en favorit hos mig, med en träig doft. Den absorberas snabbt upp & lämnar en mjuk känsla. Även denna har en lukt utav grön natur & känns ren & fräsch.

Geranium & Cedarwood är de som jag använder mest utan alla tre. De är mycket effektiva & jag upplever faktiskt aldrig att jag luktar eller känner mig ofräsch. Alla Schmidts deos var effektiva, luktade rent & naturligt samt klibbade eller kladdade inte.
Är du van vid att använda syntetiska deos med aluminium i som täpper till armhålan och du nu vill byta till en naturligt aluminiumfri deo bör du vara beredd på att kroppen behöver en invänjningsperiod. Jag rekommenderar verkligen att byta, men håll ut samt låt kroppen vänja sig vid din nya deo som inte längre täpper till. DU kommer inte ångra dig. Kärlek Maya


For some time now I have sat Schmidt aluminum free deodorant to the test to see if it really measures up in all sweaty crisis situations. Usually I use C / O Gerd’s roll-on deodorant, which is super good and I can recommend it, but I wanted to try a hard deo for a exchange. Schmidt deo is available in many different smells so just pick your facorite. Personally, I have chosen three different once – Geranium, fragrance free & Cedarwood + juniper.

Schmidt deo has so far passed all my tests in the positions I really need a deodorant. During and after a workout, and if I’m out on important meetings and want to feel fresh. My experience from other synthetic hard deodorants are that they often smudging off on clothes and make spots that are hard to remove. However, I do not think I have noticed this with Schmidt deo, which feels good.

  • Schmidt Sensitive Geranium is effective against odor and perspiration while being extra kind to your skin. This deodorant is for those who are extra sensitive and want a deodorant that is mild with a nice scent. It smells beautifully green like a plant, it feels really natural & clean.
  • Schmidt Sensitive Fragnance Free is as you can read fragrance free and also this is made for you who are extra sensitive. It is without bicarbonate, so also suitable for those who are allergic to that. I prefer a scent of my deodorant, but if you want to be completely neutral this is your choose.
  • Cedarwood + Juniper is a favorite of mine, with a woody scent. It absorbs quickly and leaves a soft touch. This also has a green nature smell and feels clean and fresh.

Geranium and Cedarwood are the ones I use most, from all three. They are very effective and I never experience that I smell or feel less fresh. All Schmidt deo were effective, smelled pure & natural and did not smear.
Are you accustomed to using synthetic deos with aluminum in them that clogs the armpit and you now want to change to a natural aluminum free deodorant, you should be prepared that the body needs a period to aclimatized. I highly recommend to change, but have patiance and let your body get used to your new deo which no longer clogs your pores. You will not regret it. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *