Sluta vara ett offer ta ansvar för skapandet av ditt egna liv!

Alla har vi eget ansvar för vårt egna liv oavsett omständigheterna. Det kanske inte känns så & du kanske har 100 ursäkter till varför du inte kan, ska eller borde men jag vill säga att du ska sluta vara ett offer & istället starta med att komma ur dina gamla mönster & börja leva ditt liv. Ja nu är det ord och inga visor, men ibland behövs det & nu tar jag i med hård handskarna. Detta är också lite för att peppa mig själv att komma ur mina gamla gängor. Var hos min healer för några veckor sedan & hon säger till mig varje gång vi ses att jag behöver släppa allt det gamla ur mitt liv. Så, det är precis det jag ska göra.

maya nestorov

Har du också fastnat & känner att dina ursäkter börjat ta över din vilja att gå vidare. Då är det dags att du skärper till dig & vaknar ur ditt ide. Just nu befinner vi oss i ett tid där det är dags att lämna gamla mönster som inte längre fyller ett syfte.  Det är dags att kliva ur komfortzonen & våga ta för sig för annars fastan man & kommer inte framåt. Det vill vi ju inte…
Hur gör man då detta? Jo, det är inte alltid lätt, men det går om man bara utmana sig i det man tycker är lite scary. Här är några punkter som jag själv brukar göra & fortfarande gör.

 • Utmana dig i dina rädslor
 • Klipp med människor som du behöver gå vidare från (vänner, killar etc)
 • Rensa hemma bland allt & frigör ny energi
 • Möblera om & få in ny energi.
 • Bytt vardagsrutiner
 • Gör något som du inte gjort innan
 • Prioritera dig själv först
 • Uppmärksam dig själv & saker du gör samt fundera över varför du gör dem
 • Släpp taget om det du inte gillar i ditt liv. Mönster & saker du säger eller känner. Granska dig själv & gör dig fri från alla spöken.
 • Gör en lista på saker du vill göra & gör dem utan att tveka.

Denna listan kan göras lång & jag har massor av flera saker jag brukar göra, men jag stannar här. Släpp nu allt gammalt & kör framåt. Lycka till & Kärlek Maya


Are you also stuck & feel that your apologies have taken over your will to move on. Then it’s time for you to wake up from your sleep. Right now we are in a time when it is time to leave old patterns that no longer fulfill a purpose. It’s time to get out of the comfort zone & dare to take risks & move forward. 
How do you do this? Well, it’s not always easy, but it’s all about challenging yourself & doing what you think is a bit scary. Here are some things that I usually do.

 • Challenge your fears
 • Cut out the people you dont need  in your life anymore (friends, guys, etc.)
 • Clean your home & throw stuff away to free new energy
 • Refurbish and bring in new energy.
 • Change your daily routine
 • Do something that you have not done before
 • Prioritize yourself first
 • Pay attention to yourself and things you do and think about why you do them
 • Let go of what you do not like in your life. Patterns & things you say or feel. Review yourself & make yourself free from all ghosts.
 • Make a list of things you want to do & do them without hesitation.

This list can go on & on, but I will stop here. Release everything old & strive forward. Good luck Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *