Rosendal garden party

“Rosendal Garden Party vision är att dem vill skapa den mest hållbara musikevenemanget som arrangeras utomhus i Norden. Genom en hög ambitionsnivå vill dem utmana såväl sig själva, som deras besökare och alla andra inom musik- och evenemangsbranschen att bli mer hållbara”.

Denna vision märker man genomsyrar hela festivalen och de tar ett steg fram för hållbarare utomhus evenemang/festivaler. Alla behöver vi ta vårt ansvar och göra så gott vi kan för att skapa en hållbarare värld.

Festivalen är i 3 dagar och du kan uppleva olika musik genrer under en och samma dag. Det finns verkligen något för alla och är du inte sugen på att lyssna på något artist så kan du chilla under ett träd, äta något gott och framför allt dricka med en god vän på en kulle. I varje hörn händer olika spännande saker, som föreläsningar, mystiska väsen, tävlingar och loppis. Bra variation och enbart ett skönt häng.

Även matställena har ett genomsyrat hållbarhetstänk bla Annama och Coop ställde ut, som är kända för att arbeta med hållbarhet och bra mat. En sak som ni bör tänka på som inte jag gjorde var att föra över pengar till mitt betalkonto så att jag kunde köpa mat. Då man befinner sig ute i skogen, mitt på Djurgården så kan täckningen variera eller det gjorde i alla fall min och jag fick aldrig möjlighet att provsmaka någon mat alls. En miss från mig, men jag fick njuta av både YG Marley och Raye istället som är två stora artister och båda var väldigt bra live.

Det är väldigt enkelt att ta sig ut till Festivalen och det gör man lättast med spårvagn som går hela vägen från city ut till Valdemarsudde. Därifrån är det en kort promenad och sedan möts du tyvärr av långa köer om du inte kommer i tid. Det var nog det ända negativa med festivalen att upphämtningen av wristbands var dåligt uppstyrd och personalen inte så bra uppdaterade på hur det fungerade för att skapa ett bra flow. Det blir att göra om och göra rätt nästa år.

Utöver det så hör det till att det kan bildas köer till både toaletten och maten. Det får man lite räkna med och är väl charmen med att gå på festival. Överlag kan jag verkligen rekommendera denna festival. Kombinationen av skog, lampor i träden, älvor och tunga artister skapa en väldigt bra atmosfär. Det är inte som vilken festival som helst, utan har en klass som kan liknas mellan Tomorrowland, Boho vibe och Rockfestival. Ta på dig bootsen och klittret så ses vi kanske nästa år!

Rosendal garden party får 4/5 pga av missöden vid wristband uthämtningen som gav en trist känsla för festivalen, men ni som känner mig vet att sådant bekommer inte mig speciellt länge. YG Markey och Raye återförde min positiva vibe.


English

“Rosendal Garden Party’s vision is that they want to create the most sustainable outdoor music event in the Nordics. Through a high level of ambition, they want to challenge themselves, their visitors, and everyone else in the music and event industry to become more sustainable”.

This vision permeates the entire festival and they take a step forward for more sustainable outdoor events/festivals. We all need to take responsibility and do our best to create a more sustainable world.

The festival is for 3 days and you can experience different music genres on the same day. There is something for everyone and if you don’t feel like listening to an artist, you can chill under a tree, eat something good, and above all drink with a good friend on a hill. In every corner, different exciting things happen, such as lectures, mysterious beings, competitions, and flea markets. Good variety and just a nice hang.

Even the eateries have an imbued sustainability mindset, among others Annama and Coop, which are known for working with sustainability and good food. One thing you guys should consider that I didn’t do was transfer money to my checking account so I could buy food. As you are out in the forest, in the middle of Djurgården, the coverage can vary, or at least mine did, and I never had the opportunity to taste any food. A miss from me, but I got to enjoy both YG Marley and Raye instead who are two great artists and both were very good live.

It is very easy to get out to the Festival and the easiest way to do that is by tram that goes all the way from the city out to Valdemarsudde. From there it’s a short walk and then, unfortunately, you’ll be met by long queues if you don’t arrive on time. It was probably the only negative thing about the festival that the collection of wristbands was poorly managed and the staff were not very well updated on how it worked to create a good flow. It will be redone and done right next year.

In addition to that, queues can form for both the toilet and the food. You have to count on that a bit and that’s the charm of going to a festival. Overall, I can recommend this festival. The combination of forest, lights in the trees, fairies, and heavy performers create a very good atmosphere. It is not like any festival but has a class that can be compared between Tomorrowland, Boho vibe, and Rock festival. Put on your boots and glitter and maybe we’ll see you next year!

Rosendal Garden party gets 4/5 because of the mishap at the wristband pick-up which gave a sad feeling to the festival, but those of you who know me know that this kind of thing doesn’t bother me for very long. YG Markey and Raye brought back my positive vibe.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *