Sommaren är i fullgång, men min aktiva och hälsosamma livsstil tar aldrig paus. Jag har några holistiska hälsorutiner som jag aldrig kompromissar med:

– Sova minst 7 timmar
Jag älskar att sova och vet att min hy och kropp älskar mig för det. Jag behöver minst 7 timmars sömn för att känna mig utvilad och vara återhämtad full av ny energi för att ta mig an nästa dag.

– Dricka mycket vatten
Jag dricker minst 2 liter om dagen och har alltid min pH 9 flaska nära till hands. Oftast börjar jag dagen med en varm citron vatten följt av en grön drink. Vätska är det första jag dricker varje morgon och det sista jag dricker innan jag går och lägger mig.

– Alkalist pH värde i kroppen
På senare tid och efter min mammas bortgång har jag inset hur viktigt det är för kroppen att hålla ett bra pH värde för att vara frisk. En basisk kropp som är ph neutral är en hälsosam kropp. Därför prioriterar jag att äta och dricka basiska livsmedel för att hjälpa kroppen att fungerar optimalt. Det kan vara allt från mycket grönsaker, till bär och ibland adderar jag även några krm bikarbonat.

magiskt mantra mayanestorov

– Grön drink
Grönt är skönt för både kropp och knopp. Sedan jag började med mina gröna drinkar varje morgon är min tarm glad och jag hjälper kroppen att detoxa. Mitt system fungerar som det ska och jag behöver aldrig mera oroa mig för en uppsvälld och förstoppad mage.

– Meditation & Yoga
Meditation är lösningen till allt, nästan allt i alla fall. 15 meditation om dagen ger mig en energiboost, bättre focus och en lugn kropp. Jag kan inte tänka mig ett liv utan meditation!

– Konditionsträning
Få igång flåset under semestern är något som jag aldrig vill strunta i. Visst får min “cardio” lida ibland, men mer än en veckas tid vill jag aldrig vara utan mitt konditionspass. Träningen är en del av mitt liv så ingen kompromiss där inte.

11731639_10153735365197345_3423805319078383566_o

– Styrketräning

Min träning tar aldrig paus för att det är sommar. Jag siktar på att träna 1 timme om dagen på ett eller annat sätt. Har jag inte tillgång till gymmet, kan jag tex spring intervaller, paddla sup, simma i havet eller gå långa promenader.

Mitt ledord just nu är – “Fall in love with your work. Do what you love, love what you do, and you’ll never work a day in your life.” Kärlek Maya


The summer here and time to chill out, but my active and healthy lifestyle never ends. I have some holistic health things that I never compromise with:

– Sleeping at least 7 hours
I love to sleep and know that my skin and body love me for it. I need at least 7 hours of sleep to feel rested and recovered to be full of new energy to take on the next day.

– Drinking plenty of water
I drink at least 2 liters a day and always have my pH 9 bottle close at hand. Usually I start the day with a warm lemon water followed by a green drink. Water is the first thing I drink every morning and the last thing I drink before I go to bed.

– Alkaline pH in the body
More recently, and after my mother’s death I have realized how important it is for the body to maintain a good pH value to be healthy. A alkaline body which is pH-neutral is a healthy body. Therefore I prioritize eating and drinking alkaline foods to help the body to function optimally. It can be anything from very vegetables, berries and sometimes I even add a few pinches of baking soda.

– Green drink
All green are good for both body and mind. Since I started with my green drinks every morning my stomach is happy and I help the body Detox. My system works as it should and I dont need to worry about being bloated and constipated.

– Meditation & Yoga
Meditation is the solution to everything, almost everything anyway. 15 meditation a day gives me a boost of energy, better focus and a calm body. I can not imagine life without meditation!

– Weight Training
My workout will never be on hold because it’s summer. My goal is to work out one hour a day in one way or another. If I do not have access to the gym, I can for example run intervals, paddle sup board, swim in the sea or go for a long walk.

My motto in life now is – “Fall in love with your work. Do what you love, love what you do, and you’ll never work a day in your life. “Love Maya