Har du problem med magen?

När jag är ute och föreläser om min personliga resa, vilket jag får äran att göra emellanåt. Föreläser jag bl.a om mina nycklar/verktyg, som jag lärde mig under min egen personliga resa och en av nycklarna är magproblem och bättre tarmhälsa.
Då jag gick in i väggen utav stress och inte lyssnade på kroppen, har min resa inneburit det motsatta. Att faktiskt stanna upp och känna av samt känna in vad kroppen, magen och allt annat sa mig. Då upptäckte jag att jag hade en mage som inte fungerade och ett tarmsystem som inte ville alls. Jag gick med konstant upplåst mage och inget jag åt ville göra saken bättre.
Då gjorde jag som alla människor gör, nämligen gick till läkaren och fick rådet att göra en gastroskopi. För dig som inte vet vad det är kan jag berätta att det är en lång slang som du får stoppa ner via halsen och hela vägen ner till tarmen för att se om allt står rätt till. Inte så roligt!
Diagnosen jag fick var ytterst osäker och tillslut gav läkaren mig IBS.

pablo (2)

IBS vad är IBS egentligen? Läser du på nätet eller kolla upp fakta om vad det är så finns det inte riktigt något svar på den frågan. Det är alltså en benämning som många av oss säkert har fått eller hört via någon läkare eller kompis. IBS skulle jag säga är en varningsklocka för att något inte stämmer i kroppen. Ditt system är stört av något som gör att tarmen inte fungerar som den ska.

Det min läkare ville att jag skulle göra var att äta medicin resten av mitt liv för att slippa min upplåsta magen, men det säger väl sig själv att bör du äta medicin för att kunna äta något ska du helst inte äta det just nu. Gå till botten av ditt problem istället för att ignorera det och konsumera läkemedel. Jag är en sådan person som vägrar att lösa problem ytligt, som jag anser att äta läkemedel är, utan jag vill gå till botten av den verkliga orsaken. Jag tror att det är först då man kan bli av med problemet.
För mig är det samma sak som att bygga nytt tak i badrummet. Du tvättar ju rent och skrapar bort allt mögel innan du lägger nytt tak. Annars möglar ju det igenom till sist och du får ett sämre resultat än tidigare. Varför gör vi inte detsamma med våra tarmar och kroppar?
Gör först rent i systemet och läk ut vad som inte skall vara där, för att sedan återställa problemet och först då kan du äta vad du vill. Först då har tarmen redskap och ork att förbränna det du stoppar i dig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag har aldrig tagit medicin för att återställa min mage utan jag har fått hjälp den naturliga vägen. Min kinesolog på CarrierCarrier kliniken har hjälpt mig massor och idag jobbar min kropp på ett bra sätt och jag ger den ständigt näring så att den kan läka sig själv.
Du hittar kontakt uppgifter till CarrierCarrier kliniken här.

Ta hand om dig och din mage! Det är där hälsan börjar. Kärlek Maya


A while ago I had to stop & paus to actually feel what my body, stomach and everything else around me was saying to me. I discovered that I had a stomach that did not work and my digestive system was not functioning at all. I was living with a constant troubled stomach and nothing I was eating was making things better.
Then I did as all people do, I went to the doctor and was advised to make a gastroscopy. For those of you who do not know what it is, I can tell you that it is a long tube that you shove through your throat and all the way down to the intestine to see if everything is ok. Not so funny!
The diagnosis I got was extremely uncertain and finally the doctor sad to me, you have IBS.

IBS, what is that really? If you read online or look up facts about what it is there is not really an answer to that question. So it is a name that many of us surely have received or heard by any doctor or friend. IBS I would say is a warning bell that something is wrong in the body. Your system is disturbed by anything and is making the intestine not work properly.

What my doctor wanted me to do was to take medicine for the rest of my life to avoid a inflated stomach, but you should never have to eat medicine to eat food. You should rather not eat it right now. Instead go to the bottom of your problem and stop ignoring the problem and consume drugs. I am a person who refuses to solve problems superficially, which I consider eating drugs are. I want to get to the bottom of the real cause instead. I think, it is only then you can get rid of the problem.
For me it is the same thing as building a new roof in the bathroom. You wash the surface clean first and scrape away all the mold before adding a new roof. Otherwise, the roof will get moldy after awhile and you get a worse result than in the beginning. Why dnt we humans do the same thing with our guts and bodies?
First, clean the system and the heal what should not be there. In the end you can restore the problem and only then, you can eat what you want. 

I have never taken medicine to heal my body, I have been healing myself the natural way. My kinesiolog at Carrier Carrier Clinic has helped me a lot and now my body is working in a good way and I give it great nourishment so it can heal itself.
You will find all the contact information to Carrier Carrier Clinic here.

Take care of yourself and your stomach! This is where health begins. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *