Du får leva precis som du vill & våga säga nej!

Hej & godförmiddag finaste du!

Måndag igen, känns som att det är måndag hela tiden. Det gör dock inget för jag älskar måndagar och nya veckor. Känns som att man får en ny chans att göra om och göra bättre. Känner du också så?
Hur som helst vill jag dagen till ära peppa med ett inlägg som får mig att skutta till och det pirrar extra i magen när jag tänker på det, nämligen att jag får leva precis som jag vill och jag får säga nej till saker jag inte vill utan att ha dåligt samvete.

IMG_2956
Jag är idag 34 år och har bott hemifrån ganska länge så i många år har jag bestämt över mig själv och vad jag vill göra, men ändå är det bara de senaste åren som jag verkligen känner det i själen. Hur kommer det sig undrar säkert du? Jo, allt grundar sig i min självkänsla & självförtroende (kommer skriva mera om vad skillnaden mellan dessa två är på torsdag). Precis som många andra & kanske till och med du har både min självkänsla & självförtroende sviktat genom åren och speciellt under min period då jag “gick in i väggen”, men tack vare den perioden har jag jobbat otroligt hårt med mig själv. På vägen har jag stött på många lärdomar, hinder och prövningar & alla dem har utvecklat både min självkänsla & mitt självförtroende samt att jag tagit hjälp av både gurus, andliga vägledare, meditation och healers.

Idag efter allt står jag stadigare än någonsin, är starkare än någonsin och självsäkrare än någonsin. Jag tror på mig själv & allt jag tar mig för samt vågar säga nej till saker som inte är förenat med mitt liv.
När jag gör något står jag för det och bryr mig inte speciellt mycket om vad andra tycker & tänker om mig. För vad andra tycker om mig är inte min ensak. Jag är här för att leva mitt liv, utifrån min syn på livet & jag har lärt mig att det är okej. Jag angriper aldrig någon personligen & känner man sig angripen personligen har det inte med mig att göra.
Var jag vill komma med denna lilla historien är att genom att du sakta men säkert börjar gräva inom dig och jobba dig närmare din egen kärna är det lättare för dig att gå din egen väg stolt & leva hur du vill samt säga nej utan att ha dåligt samvete för att andra blir irriterade, ledsna & känner sig sårade. När du kommer närmare dig själv lär du dig att skilja på vilka känslor som tillhör andra (pga av deras syn på livet) & inte har med dig att göra, även om du blir anklagad för att göra något dumt samt vilka känslor som tillhör dig som inte har med någon annan att göra även om du känner dig sårad. Man blir helt enkelt mera medveten om vem man är och ser omgivningen på ett annat sätt. Det är sååå skönt & befriande!

Saker jag har gjort för att jobba med mig själv:

  • Stanna upp, reflektera över vem jag är & bli mera medveten om mina handlingar varje dag. Vad gör jag som jag kan ändra på samt utveckla för att jag ska bli ett med vem jag är & må bäst.
  • Meditera dagligen.
  • Utmana mina rädslor över vad min omgivning tycker om mig & se vad som händer om jag avviker från mitt vanlig jag. Våga säga nej & gå min väg.
  • Följa mitt hjärta alltid, utan att kompromissa. DET ÄR OK!
  • Ta professionell hjälp av healers, andliga vägledare & terapeuter.

Om du börjar handla annorlunda kommer du också att få ett annat resultat. Var beredd på att människor som har funnit i ditt liv innan kanske kommer falla bort pga att du förändras till ditt sann jag. Det är okej & när en dörr stängs öppnas en annan.
Lycka till! Jag tror på dig. Kärlek Maya

Första bilden tagen av Aboutthatlook.com


 

Hi you!

Monday again, feels like it’s Monday all the time. However, it does not matter because I love Mondays and new weeks. Feel like you get another chance to do things over and do them better. Do you also feel like that?
Anyway, I want to honor the day today with motivational post that makes me happy and it tingles a little in my stomach when I think about it, namely, that I can live as I want and I get to say no to things I do not want to do without having a bad conscience.

I am now 34 years old and have lived away from home for quite some time so for many years I have decided how I want to live, yet it is only in recent years that I really feel it in my soul. You are probably wondering how that is? It is based on my self-esteem and self-confidence (I will write more about what the difference between these two are on Thursday).
Like many others and maybe even you my self-esteem and self-confidence have wavered up & down over the years and especially during my period when I ” had my depression”, but thanks to that period of time I have been working incredibly hard on myself. On my way up many lessons where learned, obstacles over come and encountered some difficult trials and all of them have developed both my self esteem and my confidence. 

Today, after everything I stand taller than ever, stronger than ever and more confident than ever. I believe in myself and everything I take on and dare to say no to things that are not associated with my life.
When I do something I stand for it and do not care much about what others think about me. For what others think of me is none of my business. I am here to live my life based on my outlook on life and I’ve learned that it’s okay. I never attack anyone personally and if you feel attacked personally it has not to do with me.
Where I want to tell you with this little story is that by slowly but surely starting to dig within yourself and work your way closer to your own kernel. It is easier for you to go your own way proud, live how you want and say no without having a bad conscience of others become irritable, sad and feeling hurt. When you get closer to your self, you learn to distinguish between the emotions of others (because of their view of life) and that they do not have anything to do with you, even if you are accused of doing something wrong and what feelings that belong to you & not to someone else.

Things you can do to work with yourself:

Stop and reflect on who you are and become more aware of your actions every day.
Meditate
Challenge your fears of what those around you think of you and see what happens if you deviate from your normal self.
Follow your heart always, without compromise. IT IS OK!
Take professional help of healers, spiritual counselors and therapists.

If you start to act differently, you will also get a different result. Be prepared that people you have had in your life before perhaps will leave your side because you changed. It’s okay and when one door closes another opens.
Good luck! I believe in you. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *