8 rutiner jag inte kompromissar med!

Hej vackra!

Idag har jag låst in mig hela dagen och bara pillat, fixat och trixat med mitt nya kontor här hemma. Jag och pojkvännen flyttade ut sängen ur sovrummet och gjorde det rummet till mitt/vårt kontor. Det blev super bra och jag har postat en video av rummet på min facebook sida här!

Som du kanske redan har förstått med mig så älskar jag att planera och strukturera upp mitt liv och mitt jobb. Effektivitet och produktivitet är två ord jag gillar och anledningen till att jag kan vara så produktiv är på grund av min 8 rutiner, som jag inte kompromissar med. Dessa punkter håller mig frisk och pigg i huvudet. De tillåter mig att ladda om samt ger mig frihet att göra det jag älskar.

Dessa 8 rutiner kompromissar jag inte med:

♥ Meditation – är en av de viktigste faktorerna i mitt dagliga liv. Meditation gör att jag håller mig fokuserad, motiverad och harmonisk. De flesta stora entreprenörer mediterar dagligen och det är av precis samma anledning som jag skriver. Meditera mera helt enkelt!

♥ Träning – att röra på kroppen är minst lika viktigt som att meditera. Kroppen är inte gjord för att sitta ner och jag behöver verkligen röra på fläsket minst en gång dagligen. Träning ger mig energi, styrka och bättre mental hälsa.

♥ Äta ekologiskt och rent – kosten är en nyckel till att kroppen ska fungera bra. Du blir och mår som du äter. Äter jag “fel” för min kropp blir jag trött, orkeslös och stressad. Så att äta rent och ekologiskt är något jag prioriterar mycket högt.

♥ Tacksamhet dagboken – jag skriver ner vad jag är tacksam över, drömmer om samt mantra (affirmationer) varje dag. Det motiverar mig och ger mig positiv energi samt kreativitet att fortsätta jobba dag in och dag ut.

IMG_20150411_121531

♥ Rent alkaliskt vatten – vatten och återfukta kroppen är också en viktigt nyckel i att må bra och vara produktiv. Jag dricker mängder med vatten varje dag och min alkaliska vatten flaska står alltid påfylld bredvid min dator. Utan vatten mår jag inte bra alls!

♥ Vila och slappna av – när det blir för mycket dator sittande, vilken det blir ibland, tar jag en välförtjänt paus och gör något helt annat. Min hjärna och mina ögon får vila en stund och så kanjag fortsätta igen. Oftast kommer även många ideer när jag går ifrån datorn en stund.

♥ Umgås med pojkvän och vänner – att umgås med mina nära och kära är också något jag prioriterar högt, då man behöver få skratta av sig och känna kärlek. Utan mina fina vänner och min pojkvän skulle livet vara väldigt trist.

♥ Vara utomhus – spendera tid utomhus och gärna nära vatten är något jag försöker göra ofta och helst varje dag. I närheten där jag bor finns det ett fint stråk, där jag ofta tar mig en PW för att koppla av och rensa tankarna. Naturen är en bra plats för att starta om din hjärna på.

Alla dessa faktorer är högt prioriterade på min dagliga lista. Det har inte direkt med mitt arbete att göra, men är ack så viktiga för att jag just ska få jobbet gjort på bästa sätt.
Massor med kärlen Maya ♥


Hello beautiful! 

Today I locked myself in my apartment to organize my new office at home. Me and my boyfriend moved out the bed of the bedroom and made that room my / our office. 

As you might have understood about me by now, I love to plan and structure my life and my job. Efficiency and productivity are two words I like a lot and why I can be so productive is because of my 8 routines, which I do not compromise with. These routines keeps me healthy and alert all day. They allow me to recharge and give me the freedom to do what I love.

These are the 8 routines that I do not compromises, with:

Meditation – is one of the most important factors in my daily life. Meditation allows me to be focused, motivated and harmonious. Most great entrepreneurs meditate daily and it is for exactly the same reason as I write. Meditate more!

Training – Move your body is as important as meditating. The body is not made to sit down and I really need to move my body at least once daily. Exercise gives me energy, strength and better mental health.

Eating organic and pure – a healthy diet is a key for the body to function well. You become and feel like you eat. If I eat the “wrong” food for my body I get tired, decrepit and stressed. To eat clean and organic is something I prioritize very highly.

Gratitude Diary – I write down what I’m grateful for, dream off and my mantras (affirmations) every day. It motivates me and gives me positive energy and creativity to continue to work day in and day out.

Pure alkaline water – water is also an important key to feeling good and being productive. I drink lots of water every day and my alkaline water bottle is always refilled next to my computer. Without water I do not feeling good at all!

Rest and relax – when it sit to much infront of my computer I take a well deserved break and do something completely different. My brain and my eyes rest for a while and so i can continue again. Most often many ideas come to me when I leave the computer for a while.

Spend time with my boyfriend and friends – to spend time with my loved ones is something I prioritize highly. You need to laugh and feel love that surrounds you. Without my good friends and my boyfriend, life would be very dull.

Being outdoors – spending time outdoors near water is something I try to do frequently and preferably every day. Near where I live there is a nice stream, where I often take me a PW to relax and clear my mind. Nature is a great place to reboot your brain.

All these factors are a high priority on my daily list. They have very little to do with my job, but oh so important for me to get the job done in the best way.
Lots of love Maya 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *