109world event + Nordic superfood!

I måndag fick jag hänga med de otroligt drivna & passionerade kvinnorna Olivia Rothschild  & Leticia Reyes, som är grundare för 109world. Har du aldrig hört talas om 109world behöver du asap spana in deras hemsida här – klick! En otroligt cool & viktigt organisation!

I korta drag är 109wold en organisation som vill bidra till en global transformation av vår värld. Där de genom att bl.a arrangera olika möteplatser för människor vill hjälper till att lyfta, sprida & dela kunskap inom olika sociala & humanitära frågor. De arrangera även resor för att samla in pengar & donera till lokala företag & organisationer som behöver stödet för att kunna fortsätta transfomera & bidra till en bättre värld.

109-2 109world 109world 109-8

109world 109world 109-16 109-22 109-24 109-27 109-30

Jag var på eventet tillsammans med Nordic superfood, som jag har jobbat med innan. Nordic superfood har rena pulver & råsaft från nordiska bär. De är helt klart en av mina favoriter i kökskåpet. Jag var där för att se till så att alla fick smaka varsin shot med blåbär & collagen. En riktigt hälsoboost för kroppen.
Vi var även flera sponsorer bl.a Corneliasun, med sina fantastiska ekologiska kimonos, som ni ser på några av bilderna ovan. Ingenting går till slumpen på 109 event. Det är en tanke bakom allt, ja till och med sponsorerna är noga utvalda, då det ska främja den nya världen där vi behöver stötta naturen, djuren & människan mycket mera. Du kan ju förstå att det var helt rätt forum för mig att befinna mig på, då även jag vill sprida inspiration för att göra mera medvetna val i livet.

Jag trivdes som fisken i vattnet & hade en super trevlig kväll. Fick träffa massor av härliga människor, lyssna på en paneldiskussion, möta 109 teamet & mycket annat. Ett fint event för en bra sak helt enkelt. Puss på dig & massa kärlek Maya


This Monday I hang out with the incredibly driven & passionate women Olivia Rothschild & Leticia Reyes, founder of 109world. If you never heard about this organization, you need to asap check out their website here – click! An incredibly cool & important organization!

In short, 109wold is an organization that wants to contribute to a global transformation of our world. Where they by arranging different meeting places for people want to help lift, spread and share knowledge in various social and humanitarian issues. They also arrange trips to raise money & donate to local businesses and organizations that need support to continue contributing to a better world.

I was at the event together with Nordic superfood, which I have worked with before. Nordic superfood has clean superfood powders and raw juice from Nordic berries. They are definitely one of my favorites in my kitchen cabinet. I was there to make sure everyone enjoyed a shot with blueberry & collagen. A real health boost for the body.
They had several awesome sponsors, like Corneliasun, with their amazing organic kimonos as you can see above in the images. Nothing or no one is chosen by accident for the 109 events. They have a thought behind everything, yes, even the sponsors are carefully chosen to promote the new world where we need to support nature, the animal & the human being much more. You can understand that it was the right forum for me to be in since I also want to spread more inspiration to make more conscious choices in life.

I enjoyed myself like a fish in water & had a nice evening. Got to meet lots of lovely people, listen to a panel discussion, meet the 109 team & much more. A nice event for a good thing simply. Kisses & love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *