10 motiverande tips när du kört fast i livet!

10 motiverande tips. Just nu befinner vi oss i en tid av turbulens i universum, där energierna är starka och mycket saker händer i oss och runt oss i världen. Detta kanske låter flummigt för dig, men jag har verkligen känt av det och inte minst med alla fullmånar som varit den senaste tiden. Jag har varit ett känslomässigtvrak, men nu känner jag att det börjar klarna pga vissa saker jag gör och detta tankesätt jag försöker peppa mig med.

10 motiverande tips när du kört fast i livet!

Jag är väldigt andlig/spirituell och känner av energier mycket tydlig. Med det menar jag egentligen all typ av energi, tex energi vi skickar ut och även får tillbaka, men även energi som vi känner av känslomässigt i universum när det är tex är fullmåne, storm, högtryck etc. Känner du igen något av det jag skriver om? Jag vet att jag inte är den ända som upplever det här jag skriver om, men du kanske inte alltid vet vad det är du känner eller vad det beror på. Jag upplever att vi människor ofta febrilt letar efter en logisk förklaring på saker och ting vi upplever eller känner när det egentligen är något som är svårt att ta på eller bevisa svart på vit.

Vi behöver lita på att allt är som det ska, leva i nuet och gå efter vad vår magkänsla för att välja rätt väg. Här några tips för att peppa dig till framgång oavsett vad du går igenom:

 1. När man känner sig fast i någon situation i livet och inte förstår varför är det ett tecken att det är dags att ändra på något.
 2. Kom ihåg att till och med det mista lilla steget är framsteg mot framgång.
 3. Du måste inte ha hela karta utskriven för att gå framåt. Lita på att första steget du tar är rätt.
 4. Ingeting förändras om ingeting ändras.
 5. En ny början i livet kan kännas som ett avslut och vara skrämande, men lita på att det kommer bli bra.
 6. Underbara saker händer när du rensar ditt liv från allt negativt.
 7. Lita på vad ditt hjärta säger dig och inte vad andra säger dig.
 8. Sluta upp med att tänka och ora dig för mycket. Det som skall hända kommer ändå att ske.
 9. Är det meningen att det ska hända kommer det att hända i den rätta stunden, på den rätta platsen & av den rätta anledningen. Ha tilltro!
 10. Kom ihåg att det bästa i ditt liv har du fortfarande framför dig.

Dessa 10 tips får mig att bli motiverad och peppad. Hoppas att det hjälpte dig med! Kärlek Maya


We need to trust that everything is as it should be, live in the moment and go after what our gut feeling is saying us. Here are some tips to motivate you for success no matter what you go through:

 1. When you feel stuck in any situation in life and do not understand why it is a sign that it’s time to change something.
 2. Remember that even the smallest step is progress toward success.
 3. You do not have to se the whole map to go forward. Trust that your first step will take you in the right direction.
 4. Nothing will change if nothing is changed.
 5. A new start in life can feel like an ending and be frightening, but rest assured that everything will be ok.
 6. Wonderful things happen when you clear your life from everything negative.
 7. Trust what your heart tells you and not what others tell you.
 8. Stop over thinking. What will happen will always find a way.
 9. If its supposed to happen, it will happen at the right time, at the right place and for the right reason. Have faith!
 10. Remember that the best things in life are still ahead of  you.

These 10 tips allowed me to get motivated and psyched on life again. Hope it will also help you! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *