Unbeatable abs exercise

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här kommer en av mina absoluta favorit magövningar. Jag kallar den höftlyft med bensträck.
Lägg dig på ryggen med handflatorna neråt och armarna åt sidan. Lyft dina ben så att fotsulorna pekar upp mot taket. Lyft sedan din höft upp mot taket genom att använda kraften från dina magmuskler och inte med hjälp av dina händer. Dina händer använder du bara för att skapa balansera under övningen.
Sänk ner din höft medan du samtidigt sträcker ut dina ben mot golvet. Sänk ner benen så långt som du klara av och fortfarande kan hålla ländryggen längst med mattan. Låt inte dina ben nudda golvet utan då ska du vända upp igen och upprepa hela övningen från början, tills du känner hur det verkligen bränner i bålen.

Notis: Fokusera dina tankar och din kraft till din mage för att få bättre kontakt. Upplever du inte att du få kontakt kan du göra en så kallad “hostövning” innan du börjar och på det viset aktivera dina magmuskler.

Happy training!
Kram Maya

English

I want to show you one of my favorite abdominal exercises. I call it the hip lift with a leg extension.
Lie on your back with your palms down and arms to your side. Raise your legs so that the soles of your feet are facing towards the ceiling. Then lift your hips up towards the ceiling by using the power of your abs and not using your hands. Your hands are simply there to keep you balance during the exercise.
Lower your hips while simultaneously stretching your legs to the floor. Lower your legs as far as you can and still keep the lower back along the carpet. Do not let your legs touch the floor instead pull them up again and repeat the whole exercise from the beginning. Repeat the exercise until you feel the burn and then do some more. 

Notice: Focus your thoughts and your power to your stomach to get a better contact. If you still do not experience any contact, you can make a so-called “cough exercise” before you start and in this way activate your abs.

Happy training!
Hug Maya

Follow:
We are in this together so please share: