Take action and make it happen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Oslagbar Hälsa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reishi mushrooms from four sigma foods
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reishi chinese mushroom
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
True organic of Sweden cream – all you need is me
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lorna Jane 2015 kalender – MNB

Hej underbara ni! Hoppas ni mår bra i vårvädret!
Själv har jag tagit det lugnt idag, mediterat och återhämtat mig samt njutit av att det är söndag och att utemöblerna äntligen kan tas fram. Yaayy, våren är verkligen på igång!
Medan min pojkvän har legat i solstolen hela förmiddagen har jag suttit bredvid honom i solen och sippat på reishi-te, drömt mig bort samt skissat på mål och planerat upp kommande veckas arbete, träning och andra roligheter i min kalender. Vad är det man säger “take action and make it happen”!

Ett het tips från mig om du verkligen vill lyckas med något är att göra en roligt samt peppande “aktion-plan”. Sätt upp del mål och tillåt dig själv att drömma dig bort. Ju tydligare plan du gör och desto mera du visualiserar, desto lättare kommer du nå dina mål.
Tro på att allt är möjligt min oslagbar vänner!

Notis: Reishi är en svamp och brukar kallas för drottningen av svampar. Reishisvamp är en klassiker inom traditionell kinesisk medicin och sägs vara föryngrande. Den verkar även lugnande på det centrala nervsystemet och fungerar bra vid sömnlöshet samt stärker även immunförsvaret.
Reishi är även en adaptogen, vilket betyder att den förbereder och försvarar kroppen från olika former av fysik, psykisk, kemisk eller biologisk stress. En adaptogen gör alltså kroppen mera anpassbar så att kroppen och hjärnan lättare samt snabbare kan reagera på ett konstruktivt sätt vid belastning. Man kan säga att en adaptogen ”tränar” kroppen att klara ökad belastning, som stress.
Effekten av reishi blir särskilt stark genom användning över tid. Kan drickas varje dag.

Stor kram Maya

English

Hello gorgeous you! Hope you are doing well in the spring weather!
I have taken it easy today and focused on recovery/meditation. Enjoyed my Sunday and the feeling of using the outdoor furniture on the balcony for the first time. Yaayy, spring is really here!
While my boyfriend has been laying in the sun bed all morning, I have been siting next to him in the sun and with my reishi tea, dreaming myself away and planing the up coming week’s work, exercise and other fun stuff in my calendar. What is it that people say, “take action and make it happen” right!

A hot tip from me if you really want to succeed in anything is to make a fun and peppery “action plan”. Set goals and allow yourself to dream away. The clearer plan you do and the more you visualize, the more easy you will reach your goals.
Believe that everything is possible unbeatable friends!

Notice: Reishi is a mushroom and its known as the queen of mushrooms. Reishi is a common used mushroom of traditional Chinese medicine and is said to be rejuvenating. It can also calm the central nervous system and works well for insomnia and also strengthens the immune system.
Reishi is an adaptogen, which means that it prepares and defends the body from various forms of physical, psychological, chemical, or biological stress. An adaptogen makes the body more adaptable so that the body and brain easier and faster can respond in a constructive way under pressure. You could say that an adaptogen “trains” the body to cope with increased pressure, such as stress.
The effect of Reishi becomes particularly strong from use over time. Can be drunk every day.

Xx Maya

Follow:
We are in this together so please share: