The story – Unbeatable health

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Big things often have small beginnings”

Då jag ju är en människa med mycket livsglädje och energi har jag förstås också varit en aktiv person i hela mitt liv.
Dock har jag inte alltid varit så pass medveten och hälsosam som jag är idag. För precis som alla andra har även jag en historia och givetvis har just mina upplevelser och egna erfarenheter gjort mig till den person jag är idag.

För många år sedan hamnade jag nämligen i en stor livskris och tappade nästan mig själv helt och hållet. Vägen tillbaka har varit mycket lång, men förstås även otroligt lärorik. Träningen var det som till en början höll mig över ytan, men jag insåg dock att jag behövde något mera än bara gymmet för att må bra. Jag började därför leta efter andra verktyg som skulle hjälpa mig och det var då jag fann mindfulness, yoga och meditation. Det var faktiskt mycket tack vare dessa verktyg som kostbiten med att äta hälsosamt växte fram. Jag blev även medveten om att jag gått runt med magsår och svullen mage ända sen gymnasietiden…

Tack vare mindfulness, yoga och meditation i kombination med träning, kost och en lagom portion spiritualitet mår jag idag bättre än någonsin och magsåret är ett minne blott!
Valet att ta hand om mig själv samt att välja att vara hälsosam och tränad varje dag är fantastiskt och att leva detta liv är en underbar känsla samt ett av de absolut bästa valen jag har gjort i mitt liv!
Konceptet Oslagbar Hälsa har sakta men säkert vuxit fram och jag vill efter min egen resa och med all min kunskap nu inspirera och motivera läsare och följare med mina absolut bästa verktyg för en oslagbar hälsa!

Och kom ihåg – Stora saker börjat alltid med små steg!! <3

English

Since I am a women with much exuberance and energy, I have of course always been an active person.
However, I have not always been so conscious and healthy as I am today. Just like everyone else, I too have a story and of course my personal experiences made me into the person I am today.

Many years ago I went true a big life crisis and almost lost myself completely. The road back has been very long, but of course also incredibly educative. My workouts was what initially held me over the surface, but I realized that I needed something more than just the gym to make med feel good. So, I started to look for other tools that would help me and that’s when I found mindfulness, yoga and meditation. It was actually much thanks to these tools i got even more aware of eating healthy. I also noticed that I have walked around with gastric ulcer and swollen belly ever since high school…

Thanks to mindfulness, yoga and meditation combined with exercise, diet and a moderate serving of spirituality I feel better than ever today and the gastric ulcer is a thing of the past!
The choice to take care of myself and to choose to be healthy and trained every day is a amazing. To live this life is a wonderful feeling and one of the best choices I’ve made in my life!
The concept Unbeatable Health (oslagbar hälsa) has slowly but surely grown because of all thats happened. Now, thanx to the journey i have made and with all my knowledge that i have got, inspire and motivate you readers and followers with my absolute best tool for an unbeatable health!

And remember – Great things always started with small steps!! <3

Follow:
We are in this together so please share: