Active living my way

_MG_0893

_MG_0894

_MG_0904

En aktiv och hälsosam livsstill kan betyda olika saker för oss alla vid olika tidpunkter i livet. För mig är en aktiv och hälsosam livsstil just nu följande saker:

1. Att leva ett inspirerande och aktivt liv. 2. Att varje dag engagera mig i mitt liv och skapa mening samt en avsikt med att allt jag gör. 3. Att varje dag utmana mig själv lite eller mycke och alltid fortsätta sträva högre. 4. Att utföra ritualer varje dag som gör att jag sakta men säkert når fram till mina mål. 5. Alltid välja att omringa mig med positiva människor och influenser. 6. Att varje dag äta hälsosam ekologisk kost. 7. Att vara aktiv på något sätt varje dag. 8. Ta hand om mina relationer. 9. Att varje dag tror på mig själv och tro på att jag kan utföra och åstadkomma allt jag brinner för. 10. Att göra en positiv skillnad i andra människors liv. 11. Lära mig något nytt varje dag för att utveckla mitt sinne och kunnande.

Mina ledord ord i mitt liv just nu är:
– Believe – Love – Nourish – Positive – Active – Healthy – Harmony – Balance –

Vad är en aktiv livsstil för er?
Vad har ni för ledord och saker som inspirerar er varje dag?
Hoppas ni vill dela med er av era tankar och skriva samt inspirera andra med era ord.
Ha en fantastisk jul underbara ni!

Stor kram Maya

English

An active life can mean different things to all of us at different times in our lives.
For me, an active lifestyle right now is the following things:

1. To live an inspiring and active life. 2. Every day engage in my life and create meaning and purpose in everything I do. 3. Challenge myself in small or big ways and always continue to strive higher. 4. To perform rituals every day that makes me slowly but surely reach my goals. 5. Always choose to surround myself with positive people and influences. 6. Each day eat healthy organic diet. 7. To be active in some way every day. 8. Take care of my relationships. 9. Every day believe in myself and believe that I can perform and accomplish everything I’m passionate about. 10. To make a positive difference in the lives of others. 11. Learn something new every day to develop my mind and spirit.

My motto words in my life right now are:
– Believe – Love – Nourish – Positive – Active – Healthy – Harmony – Balance –

What is an active lifestyle for you?
What is your motto and the things that inspire you every day?
Hope you that you wish to share with us your thoughts and inspire others with your words.
Have a fantastic Christmas wonderful you are!

Big hug Maya

Follow:
We are in this together so please share: