Ät rätt både före och efter träningen

Något som är bra att tänka på vid kost i samband med träning är att inte äta en för stor mängd mat som tar för lång tid att bryta ner. Det som händer vid sådana fall är att blodsockret sjunker och större delen av din energi går åt till att bryta ner födan, vilket i sin tur leder till att du blir trött och helt enkelt inte orkar träna med hög belastning eller i högt tempo.
En annan nackdel med att äta för nära inpå ett pass är att en större delen av kroppens blod då behövs kring buken, vilket gör det svårt för kroppen att få ut blod till musklerna. Utan blod till musklerna arbetar givetvis musklerna sämre.
Summan av kardemumman är alltså att du bör äta större måltider, såsom lunch och middag, senast tre timmar innan träning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Väl efter träningen bör man alltid ha förberett ett “återhämtningsmål” bestående av både kolhydrater och protein för att på så sätt få ut bästa möjliga resultat.
Jag rekommenderar att man äter något inom en timme efter träning. Proteinintaget bör minst ligga på mellan 10-20 g protein beroende på hur hårt man tränat och brutit ner musklerna.
Många väljer att stoppa i sig något lätt direkt efter avslutad aktivitet för återfå energin (tex en proteinrik smoothie) för att en stund senare när hungern kicka in äter ett större mål mat.

Happy training mina favoriter.
Kram Maya

English

Something that is great to think about when it comes to diet associated with exercise is not to eat an excessive amount of food that takes a long time for the body to break down. In such cases the blood sugar drops and most of your energy is needed to break down the nutrition, which in turn leads to you being tired and not able to train with heavy weights or high tempo.
Another disadvantage of eating too close to a workout is that a major part of the body’s blood is needed around the abdomen, making it difficult for the body to get blood to the muscles. Without blood to the muscles the muscles will work much worse.
The bottom line is that you should eat larger meals, such as lunch and dinner at least three hours before exercise.

Well after training you should always have a “recovery meal” prepared consisting of both carbohydrates and protein to thereby obtain the best possible results.
I recommend that you eat something within an hour after exercise. Protein intake should at least be between 10-20 grams depending on how hard you have trained and broken down your muscles.
Many people choose to eat or drink something light immediately after finishing their activity for regaining energy (for example a protein smoothie) and a moment later when hunger kicks they eat a larger meal.

Train hard and eat healthy to get a strong body!
Happy training my favorites.
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: