Söta alternativ till vitt socker

Du som följer mig regelbundet vet att jag aldrig använder vitt raffinerat socker och är väldigt sparsam med annan sötning också, men ifall jag vill baka tex Raw food så finns det andra bra alternativ som ger den där söta effekten. Sötsaker är inte farligt bara om man överdoserar, vilket många dessvärre gör. Här nedan har jag listat några sötnings-substitut, så att det ska bli lättare för dig att byta ut ditt vita socker.

Söta alternativ till vitt socker

Söta alternativ till vitt socker, här kommer dem

Dadlar – är mjuka & söta samt innehåller massor av fibrer. Dadlar ger sötma, men också en fin konsistens i till exempel rawfood, bollar & smoothies, Smaken påminner om vanilj, kola eller sirap.

Agave – är mycket söt & innehåller en hög halt fruktos. Du behöver inte dosera speciellt mycket för att få effekt.

Honung – raw honung är den bästa sorten, då den inte upphettats och alla näringsämnen är kvar. Honung är sötare än socker och du behöver inte speciellt mycket för effekt.

Kokossocker – utvinns från saven av kokosnötter. Kokossocker innehåller mycket bra näringsämnen, som järn, b-vitamin etc. Det är brunaktiktigt och har även den en karameliserad smak av vanilj & kola.

Lönnsirap – utvinns av saven från sockerlönen. Det krävs ganska många lönnar för att få fram lönnsirap, så där av det dyra priset. Lönnsirap är en av mina favoriter, som jag använder till pannkakor, våfflor, när jag bakar eller i smoothies.

Även om dessa alternativ är bättre så var sparsam ändå. Ta hand om dig. Kärlek Maya


You who follow me regularly know that I never use white refined sugar and I am very frugal with other sweeteners, but if I want to bake for example raw food there are other good options that give me that sweet effect. Sweets are not dangerous only if you overdosed, which many unfortunately do. Below I have listed some sweeteners so that it will be easier for you to replace your white sugar.

Dates – are soft and sweet and contain lots of fiber. Dates provide that sweet flavor, but also a fine texture when making raw food, balls & smoothies. The taste reminiscent of vanilla, caramel or syrup.

Agave – is very sweet and contains a high content of fructose. You do not need to ad very much to get an effect.

Honey – Raw honey is the best variety since it is not heated and all the nutrients are still in the honey. Honey is sweeter than sugar, and you do not have that use very much.

Coconut Sugar – is extracted from the sap of the coconuts. Coconut Sugar contains very good nutrients, such as iron, vitamin B, etc. It has a brownish color and also has the caramelized flavor of vanilla and caramel.

Maple syrup – extracted from the sap of sugar maple. It requires quite many maples to produce maple syrup, that’s why it can be expensive. Maple syrup is one of my favorites, which I use for pancakes, waffles or when I bake & make smoothies.

Although these options are better for you to be frugal anyway. Take care. Love Maya

Here you will find delightful recipes where you can use these sweeteners.

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *