Mina nya oslagbara rutiner inför hösten

Även om sommaren inte är slut än på långa vägar har jag börjat planera och sätta nya vardags rutiner inför hösten. Ibland kvarstår mina gamla rutiner från våren och vissa gånger förändras det helt. Eftersom livet förändras bör även rutinerna hänga med.
Min plan, som ni ser nedan, gäller generellt måndag till fredag, men den kan förändras ibland. Onsdagar tex brukar jag yoga kl 1815 med Viktor i gamla stan och då ser min dag lite annorlunda ut.

Morgon & Förmiddag

06.15 
Klockan ringer med en harmonisk melodi.
06.30 Uppstigning (jag behöver väcka kroppen i ca 15 min)
06.30 – 07.00 Dricka ljummet citron vatten + grön drink + glutamin medan jag skriva ner affirmationer, drömmar och tacksamhet i min Dailygreatness bok.
(Glutamin är en av de 20 aminosyror som normalt finns i protein i livsmedel. Denna aminosyra är bla bra för tarmslemhinnans hälsa. Jag dricker den för att motverka eventuella problem med magen & uppblåst mage)
07.00 – 07.30 Meditation
07.30 – 08.30 Frukost + planera arbetsdagen
08.30 – 11.00 Jobba & blogga etc

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lunch

11.00 – 13.00
 Äta ett lätt mellanmål & träna därefter (Gymma, Be.Core eller kondition)
13.00 – 14.00 Äta lunch

Eftermiddag & Kväll

14.00 – 18.00
Möten & äta ett lätt mellanmål
18.00 – 20.30 Blogga, summera dagen & planera morgondagen
20.30 – 21.00 Äta något lätt
21.00 – 22.00 Varva ner, förbereda för sänggående och eventuellt meditera igen
22.00 Mobilen på “flightmode” & dags att sova. (Jag sätter alltid tlf på flightmode för att stänga av all eventuell sömnstörning och strålning)

Jag älskar struktur och organisation. Med bra rutiner och en bra fungerande plan att gå efter mår jag bättre. Dessutom gillar jag att effektivisera min tid, då jag vill hinna med vissa saker under en dag.
Dock är jag avslappnad i tanken att en plan är bara en plan och även den kan variera ibland, då saker händer och man prioriterar om. Att ha roligt, må bra och njuta av livet är det som är viktigast!

Ha en strålande sommar tisdag mina vänner.
Stor kram


Although summer is not over yet by a far, I have started to plan and set new everyday routines for the autumn. Sometimes my old routines remain from the spring and some times they change completely. As life changes also my routines should change.

My plan, as you can see below, apply for Monday to Friday, but it can sometimes change. Wednesdays for example, I usually yoga at 1815 with Viktor in the old town and that day looks a little bit different.

Morning & Morning

6:15 bell rings with a harmonious melody.
30.6 Rise up (I let my body wake up for about 15 min)
06:30 to 7:00 a.m. Drinking warm lemon water + green drink + glutamine while I write down affirmations, dreams and gratitude in my dailygreatness book.
(Glutamine is one of the 20 amino acids normally found in protein in foods. This amino acid is good for intestinal mucosal health. I drink it to counteract any problems with the stomach and bloating)
7:00 to 7:30 Meditation
07:30 to 08:30 Breakfast + plan work
8:30 to 11:00 Work & blogging etc.

Lunch

11:00 to 13:00 Eat a light snack & gym (gyms, Be.Core or condition)
1:00 to 14:00 Eat lunch

Afternoon & Evening

14:00 to 18:00 Meetings & eat a light snack
18:00 to 20:30 Blogging, summing up the day and plan for tomorrow
20:30 to 21:00 Eat something light
21:00 to 22:00 Unwind, prepare for bedtime and possibly meditate again
22:00 Mobil on “flight mode” and time to sleep. (I always put my tlf on flight mode to turn off any possible sleep disruption and radiation)

I love structure and organization. With good routines and a good working plan to go by I feel better. Also, I like to make my time more effective since I want to do certain things in one day.
However, I know that a plan is just a plan and it may vary sometimes. Things happen and you prioritize different. Have fun, feel good and enjoy life is what matters most!

Have a brilliant summer Tuesday my friends.
Big hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share: