Health test

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Det här kommer bli otroligt spännande och intressant!
Jag ska nämligen göra ett test på min egen hälsa via tre olika blodprov och därefter kommer jag få ett resultat svart på vitt.
Mina egna unika värden är något jag länge velat testa, just för att få reda på om det är något jag får i mig för lite eller för mycket av.
Det här testet utlovar både en fett-analys och en D-vitamin prognos, men även en analys om hur jag ligger till med eventuella inflammationer.

Följande frågor får man svar på genom testet:

OMEGA-3 FETTER – För att hålla en låg inflammationsnivå i kroppen är det väsentligt att ha en optimala nivå av denna nödvändiga fettsyra. Har du det?

OMEGA-6 FETTER
– Äter du rätt mängd nötter, frön och vegetabiliska oljor?  Brist eller överkonsumtion kan båda leda till problem.

D-VITAMINNIVÅER
– Får du i dig tillräckligt med D-vitamin för att bibehålla starka ben och ett friskt immunförsvar?

LÅG-GRADIG INFLAMMATION – Är du övertränad? Tar du dig tillräckligt med tid för återhämtning? Detta test kan avgöra om man är i riskzonen för kroniska sjukdomar.

Vad gör man inte för hälsan! 😉
Kram Maya

English

This will be very exciting and interesting!
I am going to do a test on my own health via three different blood samples and then I get a result on papper.
My own unique values ​​is something I always wanted to test, just to find out if it’s something I’m getting too little or too much of. 
This test promises both a fat analysis and a vitamin D prognosis, but also an analysis if i have any inflammation in my body

The following questions will be answered on the test:

OMEGA-3 FATS – In order to maintain a low level of inflammation in the body, it is essential to have an optimal level of this essential fatty acid. 

Omega-6 fats – Do you eat the right amount of nuts, seeds and vegetable oils? Lack or excess consumption can both lead to problems.

Vitamin D levels – are you getting enough vitamin D to maintain strong bones and a healthy immune system?

LOW-point INFLAMMATION – Are you overtrained? Are you getting enough time for recovery? This test can determine if you are at risk for chronic diseases.

This is all for a great health! 😉
Hugs Maya

 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *