Every day inspiration

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här är några av min absoluta favorit böcker just nu, som inspirerar och ger mig kreativitet. Jag läser sällan tidningar med undan tag för hälsa- och träningstidningar, men jag älskar däremot att frossa i böcker som ger min kunskap på olika sätt.
Då jag älskar att laga mat och experimentera med mat, är dessa böcker en otrolig inspirationskälla. <3

Nu blir det sen träning pga en del arbete, mycket att göra men det är super kul.
Det är ben på schemat och tungt ska det bli! 😀

Här är några övningar jag kommer göra;
– Enbenspress – maskin
– Frontsquat – med stång
– Goodmornings – med stång
– Hiptrust – med stång
– Insida lår – maskin
– Utsida lår – maskin

Godkväll på er! <3

English

Here are some of my absolute favorite books right now, which inspires me and gives me creativity. I rarely read newspapers with the exception of health and fitness magazines, but I love to overindulge in books that give my knowledge in different ways.
Since I love to cook and experiment with food, these books an incredible source of inspiration. <3

Now it’s time for a late exercise due to a lot of work, but it’s super fun.
It’s legday on the schedule and heavy weights it will be! : D

Here are some exercises I will do;

– One legged press- machine
– Frontsquat – with rod
– Goodmornings – with rod
– Hiptrust – with rod
– Inside thigh – machine
– Outer thigh – machine

Have a good evening everyone! <3

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *