Warm up & stretch

_MG_0797
Stretch, warm up & be flexible

Upp och hoppa det är måndagsmorgon och dags att börja med veckans bestyr samt sätta igång träningen. 😀
En viktigt sak när man tränar är just stretch och uppvärmning. Hur värmer ni upp samt stretchar vid träning?
Själv värmer jag alltid upp den muskelgrupp jag ska träna med specifika rörelser, alternativt tränar jag funktionell rörlighet där hela kroppen är med. Att värma upp med rörlig stretch är ett mycket bra sätt att få igång kroppen samtidigt som man sträcker ut och hjälper till att nå full rörelse under träningen. Stelhet och spända muskler är nämligen en av det stora anledningarna till varför många skadar sig vid just träning och tunga lyft.

Ett annat fantastiskt sätt att bli mera flexibel är förstås yoga! 🙂
Att koppla ihop yoga med träning är en “perfect match” enligt mig, eftersom man lär sig att syresätta hela kroppen samtidigt som man blir otroligt flexibel.
Genom daglig yoga i kombination med aktiv stretching inför varje träningspass ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att utvecklas i din träning och få en välmående kropp.

Önskar er en fantastiskt start på veckan med massvis av härlig aktivitet! <3

English

Rise and shine, it’s Monday morning and time to start the weekly and get started with your training. 😀
One important thing when working out is stretching and warming up. How do you warm up and stretch during exercise?
I always warm up the muscle group I will workout with specific movements, or I do some functional movement with the whole body. To warm up with an active stretch is a great way to kick-start your body while stretching out and you also help your body to achieve full range of motion during exercise. Stiffness and tense muscles are actually one of the major reasons why many get injured when exercise and heavy lifting.

Another great way to become more flexible is of course, yoga! 🙂
To practice yoga with regular exercise is a “perfect match” according to me, just because you learn to breathe properly and oxygenate the entire body while becoming incredibly flexible.
Through daily yoga combined with active stretching before every workout you will give yourself the best conditions to develop in your training and get a healthy body.

Wish you a fantastic start to the week with lots of amazing activity! <3

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *