En blöt dag på slottet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Beautiful Hesselby slott
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The amazing entrance of this music hotel owned by Swedish artist Tomas Ledin
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Water is life – its actually 70% of your body
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
pH9 alkaline bottle – The only bottle I drink from
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Yoga time – Namaste
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gabriel, the owner of pH9 and Ecoist the eco cafe, giving us a guided meditation
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Healthy snack in one of the lovely rooms
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
This is liquid health – cold pressed jucies
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Amazing vegetarian eco lunch buffe
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Beans, sprouts, veggies
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
bean cream & cucamole
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Home made crispbread
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drinking my pH9 water  during our lecture about alkaline water
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The garden outside the castle – beautiful
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Daniel hill water expert, Leila from pH9 and friend
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The garden was filled with these beautiful flowers – nature creates such beautiful things
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Leila, Gabriel, Daniel and friend

Hej ute i värmen! 
Sommarens första riktigt varma dag igår spenderade jag ute på underbara Hesselby slott, som faktiskt ägs av artisten Tomas Ledin.
Vatten företaget pH9 och vattenrenaren Chanson arrangerade nämligen en Wellness dag ute på slotten och jag var där med Oslagbar Hälsa för att prata hälsa och inspirera. En underbar dag med yoga och meditation utomhus samt hälsosam fika och ekologiskt vegetarisk lunch.
Hela syftet med wellness dagen var att lära sig mera om vatten och varför det är så viktigt att vi dricker levande vattnet med bra pH värde.
Ägarna av pH9 Christina och Gabriel hade bjudit in Daniel Hill från USA, som är VD för Chanson, för att ger oss en djupare inblick i vad vatten med bra pH värde gör för vår kropp. Ett vatten med pH värde 9 är det mest optimala för våra celler och gör att vårt system kan fungerar på bästa sätt. Har du dessutom högt pH värde i kroppen trivs inte bakterier eller parasiter. Till och med cancerceller har svårt att utvecklas när kroppen är basisk.

Visste ni att kroppen består av ca 70% vatten och att hjärnan är hela 90% vatten?
Så, vad för slags vatten vill ni dricka? Själv dricker jag pH9 för att ge kroppen bästa förutsättningarna till bättre liv!

Njut av dagen och solen, men glöm inte dricka bra vatten!
Kramar Maya

English

Hello out there in the heat!
Summer’s first really hot day yesterday, I spent out at the wonderful Hesselby castle, which is actually owned by the artist Tomas Ledin.
The water company pH9 and water purifier Chanson namely arranged a wellness day out at the castle and I was there with Unbeatable Health to discuss health and inspire.
It became a wonderful day with yoga and meditation in the outdoor and healthy refreshments and organic vegetarian lunch.
The whole purpose of the wellness day was to learn more about water and why it is so important that we drink “living water” with good pH value.
The owners of pH9 Christina and Gabriel had invited Daniel Hill from the USA, who is the CEO of Chanson, to give us a deeper insight into what water with good pH value does for our bodies. A water with a pH value of 9 is the most optimal for our cells and allows our system to work optimally. If you also have a high pH value in the body bacteria or parasites does not thrive. Even cancer cells have difficult to develop when the body is alkaline.

Did you know that the body is composed of about 70% water and the brain is 90% water?
So, what kind of water do you want to drink? I drink pH 9 to give my body a better life!

Enjoy the day and the sun, but do not forget to drink good water!
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: