Att leva ett hälsosam liv är det bästa beslutet jag någonsin tagit!

Att ta vara och utveckla mig själv samt ta hand om min kropp både på insidan och utsidan är den viktigaste investering  jag har givit mig själv.
Även min resa har börjat någonstans och jag har inte alltid sett ut som jag gör eller mått så bra som jag gör nu, utan jag har jobbat dag in och dag ut för att komma ditt jag är idag. Resan har varit värd alla dagar på gymmet, stunder då jag mediterat eller timmar jag spenderat i köket för att ge mig själv mat jag mår bra utav.
Att börja är inte alltid lätt och ibland vet man inte vilken väg man ska ta, men en sak som jag säkert vet är att börja ett hälsosamt liv är inte svårare än att strunta i sin hälsa och stå där en dag och vara mycket sjuk.

Min tro är att de åkommor man får under livets gång, alltså inte föds med, kan kroppen själv läka om man bara lyssnar på den & ger den rätt verktyg. Då pratar jag inte bara om tillfälliga lösningar med tex läkemedel, utan jag syftar snarare på kost, träning, sömn, meditation, örter etc.  Jag tror att man drabbas inte av sjukdomar bara sådär, utan allt har sin orsak det gäller bara att vara tillräckligt uppmärksam på sig själv och sin kropp för att hitta orsakerna till sitt tillstånd.

När du beslutar dig för att verkligen prioritera dig själv och steg för steg starta din förändring till ett mera hälsosam livsstil kommer du snabbt märka hur bra du är gjord att må. När du är mitt inne i din resa kommer du dag för dag känna hur stark du är och helt plötsligt lever du en annan livsstil som gör dig oslagbar!

Ta dagen idag till att vila upp dig och tagga inför din nya vecka imorgon. Sätt klockan en timme tidigare imorgon bitti och gör det bästa av din måndag.
Kärlek Maya

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Photo Pavel Maira


To take care of and develop myself and take care of my body both inside and out is the most important investment I have given myself.
My journey has also started somewhere and I have not always looked like I do, or felt as good as I do now. I’ve been working day in and day out to get to where I am today. The journey has been worth every day in the gym, moments when I meditated or hours I spent in the kitchen to give myself the food I feel good from.
To start is not always easy and sometimes you do not know which road to take, but one thing I know for sure is to start a healthy life is no more difficult than to ignore your health and one day wake up being very sick.

My belief is that the diseases you get during the course of life, that you are not born with, the body can heal itself from if you just listen to it and give it the right tools. Then I do not talk about temporary solutions such as drugs, but I rather use diets, exercise, sleep, meditation, herbs, etc. I think that you do not suffer from diseases just like that, but everything has its reason. You just have to pay enough attention to yourself and your body to find the causes of your condition.

When you decide to really prioritize yourself and step by step to start your change to a healthier lifestyle, you will quickly notice how good you are made to feel. When you are in the middle of your journey you will day by day feel how strong you are, and suddenly you are living in a different lifestyle that makes you unstoppable!

Take the day off today & rest. Get filled with energy for your new week tomorrow. Put the alarm clock an hour earlier tomorrow morning and make the most of your Monday and your week.
Love Maya

Follow:
We are in this together so please share: