5 enkla saker du kan göra på morgonen för att få en lyckligare dag

Hej mina underbara vänner! Hoppas er vecka varit toppen efter påsk!
Min vecka har dragit igång med full styrka och det har varit en hel del att göra och fixa så tiden har varit knapp för träning, men idag ska jag äntligen få träna. Dagens svettiga pass blir på B.Core i Sthlm, tillsammans med Lululemon och min blogg kollega Karin Rahm. Det ska bli super nice att få testa och bildbevis kommer sen.

Trots att jag har väldigt mycket på jobbet vissa dagar finns det några saker jag aldrig missar att göra hur mycket som än är bokat i kalendern, nämligen dessa fem saker som får min dag att stråla!

1. Uttryck tacksamhet – Medan jag sippar på mitt varma citronvatten innan jag satt igång dagen öppnar jag alltid min dailygreatness bok och skriver ner bl.a vad jag är tacksam över varje dag. Tacksamhet är = positiva känslor. Den känslan tar jag sedan med mig under hela dagen!

2. Sätt en intention för dagen – Efter att jag skrivit ner tacksamhet skriver jag även ner vad för intention jag vill ha med min dag och vilken känsla jag vill känna samt vad jag vill få gjort.
Man kan säga att jag programmerar mina tankar åt det håll jag vill rikta min energi just den dagen.

3. Ta fem djupa och långa andetag – Jag mediterar varje dag, men jag har inte alltid ro att göra det på morgon då jag är full av energi efter en god natts sömn. Då blir det att jag tar fem djupa andetag istället för att påminna mig själv om att slappna av och sakta ner tempot.
Alltför ofta andas vi ytligt och kroppen syresätts inte som den bör. Det kan leda till huvudvärk, trötthet samt okoncentration.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
My body is peaceful, healthy and happy and so am I”

4. Le varje morgon, stretcha ansiktsmuskeln – Ibland när jag vaknar och är tröttare än tröttast, kan det jag känna att det är svårt att motivera mig till något, men glad vill jag alltid vara ändå. Då brukar jag stretcha ansiktet och le några gånger för mig själv. Det hjälper faktiskt mig att sätta igång den positiva energi  i kroppen och påminner mig själv om att livet är inte så farligt ändå, trots att jag behöver gå upp tidigt. 😀

5. Förlåt dig själv för gårdagens misstag – Misstag och fel kan vi alla göra, till och med den perfekte. Jag kan ibland vara expert på att klandra mig själv för att jag gjort fel, men ju snabbare jag förlåter, går vidare och släpper saker som tynger mig desto lyckligare och bättre energi får jag.
Jag brukar oftast se alla misstag och fel som lärdomar, något som faktiskt utvecklar mig till en bättre människa.

Njut av dig dag och ge dig själv de bästa förutsättningarna för en lycklig dag!
Kramar Maya

English

Hello my wonderful friends! Hope your week have been great after Easter!
My week has started in full force and there has been a lot to do and unfortunately no time to workout, but today I will finally get to sweat. My workout of the day will be at B.Core in Stockholm, along with Lululemon and my blog colleague Karin Rahm. Its going to be super nice to try this type of exercise and you will of course se how it went on the blog. 

Although I have very much at work some days there are some things I will never miss to do even if my calendar is fully booked, namely these five things that make my day shine a lot more!

1. Express gratitude – While I am sipping on my hot lemon water before I start the day I always open my dailygreatness book and write down what I am grateful for every day. Gratitude is = positive emotions. In that way I take the positive feelings with me throughout the day!

2. Set an intention for the day – After I write down what i am grateful for I even write down what intention I have with my day, what feelings I want to feel and what I want to get done.
You could say that I program my thoughts in the direction I want to direct my energy, on that particular day.

3. Take five deep and long breaths – I meditate every day, but I do not always have a quiet moment do it in the morning since I am full of energy after a good night’s sleep. Instead I take five deep breaths to remind myself to be relaxed and slow down during the day. Too often we breathe superficially and the body is not oxygenated as it should. It can lead to headaches, fatigue and concentration difficulties.

4. Smile every morning, stretch the muscle – Sometimes when I wake up and I am really tired, I it is difficult to motivate myself to do anything, but one thing is curtain, I always want to be happy. So, I smile for a few minutes. Its actually helps me to trigger the positive energy in the body and remind myself that life is not so bad anyway, even though I have to get up early. 😀

5. Forgive yourself for yesterday’s mistakes – mistakes and errors, we can all do, even the perfect once. I can sometimes be an expert at blaming myself because I made a mistake, but the faster I forgive, move on and let things go, the happier and better energy I get.
I usually see all mistakes and errors as lessons, something that actually develops me into a better person.

Enjoy your day and give yourself the best chance for a happy day!
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: