Föreläsning med två elitidrottare

Igår träffade jag två mycket intressanta elitidrottare, nämligen Lars Frölander & Aron Andersson, på en föreläsning av Kilman Institutet (kinesolog behandlingar och utbildningar). För er som inte känner till Lars så är han en av Sveriges mest framgångsrikaste simmare och OS-guldmedaljör. Aron Anderson är multisportare och äventyrare. 2013 blev han dessutom första person någonsin att bestiga Kebnekaise med rullstol. Vilka män och vilka prestationer det gjort, wow!
Båda två föreläste och berättade om deras resa som elitidrottare samt hur deras kroppar har mått när de pressar sig själv i ytterlägena men inte riktigt givit kroppen den näring den behöver.

När man lever ett aktiv liv så ökar ens matintag kraftigt och vikten av bra mat kommer då vara avgörande för ens prestation. Detta har både Aron och Lars förstått under sin karriär, men det har inte alltid ätit som deras kroppar velat. Utan under deras resa har de både åkt på sjukdomar och många gånger har de till och med varit tvungna att ta en paus från sitt idrottande. Tills de hittade Killman institutet och fick behandling samt lärde sig vikten av bra mat, alkaliskt vatten, andning.

Föreläsningen tilltalade mig mycket då de hade samma tänk som jag när det kommer till mat, det äter varken vete, mjölkprodukter eller raffinerat socker nu. Genom att de ändrat sin kost har det båda fått mera energi och bättre prestationer. De var verkligen inspirerande att få lyssna till dem och kul att flera tänker som jag när det gäller hälsa.

Oslagbar Superfakta om kinesologer: Kinesiologi är läran om rörelser. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för samt även hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin men grunden är densamma där man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.


 

Yesterday I met two very interesting athletes, namely Lars Frölander & Aron Andersson, at a lecture by Killman Institute (kinesiology treatments and trainings). For those of you who do not know Lars he is one of Sweden’s most successful swimmers and a Olympic gold medalist. Aaron Anderson is a adventure seeker and paralympics medalist. In 2013 he was also the first person ever to climb Mount Kebnekaise by wheelchair. Wow what men and what achievements they have done!
They both lectured and talked about their journey to elite athletes as well as how their bodies have been working when pushing themselvs in extreme positions but not really giving their body the nutrition they needed.

When you live an active life you increases your food intake dramatically and the importance of good food will be decisive for one’s achievement. This have both Aaron and Lars realized during their careers, but they have not always eaten what their bodies wanted. During their journey, they have both been sick often and many times they have even been forced to take a break from their sporting activities. Until they found Killman Institute and received treatment, learned the importance of good food, alkaline water, breathing.

Their lecture really appealed to me since they have the same mindset as I do when it comes to food. They do not eat wheat, dairy or refined sugar now. Since they changed their diet they have both gotten more energy and better performance. They were truly inspiring to listen to!

Unbeatable Super Facts about kinesologer: Kinesiology is the science of movement. A kinesiologist learn to read how the nervous system reacts and can see how the body communicates and handles all exposed to and also help to get your body to understand how it will work. There are many different teachings and techniques in kinesiology but the basis is the same where one reads of how the body works neurologically.

Follow:
We are in this together so please share: