Vill du må ditt bästa jag?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vill du må ditt bästa jag och få reda på grundorsaken till din ohälsa och vad din kropp behöver för ett optimalt välmående? Det tror jag att alla vill!

Som många av er säkert reda vet så har jag haft problem med min mage i många år och fått både den ena och den andra diagnosen (IBS) av olika konventionella läkare, men inget av deras råd till läkning har hjälpt. Jag har till och med gjort en vidrig gastroskopi, där du sväljer en lång slang med en kamera för att undersöka tarmen. Inte speciellt trevligt kan jag meddela. Trots att jag visste att det var något som var fel fick jag svaret av alla “vanliga” läkare att allt ser bra ut.
Tills jag provade en kinesiologibehandling hos Carrier Carrier och fick veta svart på vit vad som var problemet med min mage och mitt system.
Idag går jag på behandling hos Carrier Carrier, som inte innebär läkemedel och giftiga mediciner, och försöker hjälpa samt stärka min kropp så att den kan läka sig själv. För vår kropp har faktiskt den förmågan och det ända svaret på våra kroppsliga problem är inte läkemedel!
Redan efter 1-2 månader av kinesiologibehandling känner jag mig till 80% bättre och min mage börjar må bra. Jag är inte längre svullen så fort jag äter och smärtan har försvunnit. Jag är så otroligt tacksam för att jag har fått hjälp genom kinesiologi och vill givetvis dela detta med just dig. Jag rekommenderar alla att välja andra alternativ än “vanlig” sjukvård och nu kan ni faktiskt boka en behandling hos Carrier Carrier med hela 25% rabatt innan jul.

Är ni nyfikna så besök deras facebook sida här eller ring dem på 08-663 41 50.
Jag önskar er en frisk jul och nytt år! Kramar

English

Do you want to find out the cause of your illness and what your body needs for optimal well-being? I think we all want that!

As many of you know know, I’ve had problems with my stomach for many years now. I have been diagnosed with IBS by various conventional doctors, but none of their advice to healing has helped. I have even made an obnoxious gastroscopy, where you swallow a long tube with a camera to examine the intestine. Not very nice, I can tell you. Even though I knew there was something wrong, I got the answer from all the “regular” doctor that everything was looking great.
Until I tried a kinesiology treatment at Carrier Carrier and were told in black and white what the problem was with my stomach and my system. I am so grateful for that!
Today I am in treatment therapy at Carrier Carrier clinic, which does not involve drugs or toxic medications, trying to help and strengthen my body so it can heal itself. For, our body actually has that ability and the right answer to our bodily problem are not drugs!
Already after 1-2 months of kinesiology treatment I feel 80% better and my stomach starts to feel normal agin. I am no longer swollen as soon as I eat and the pain has disappeared. I am so incredibly grateful that I have been helped by kinesiology and I want to share this with you. I recommend everyone to choose options other than “ordinary” medical care and now you can actually book a treatment at Carrier Carrier with a full 25% discount before X-mas

Are you curious, visit their facebook page or call them at 08-663 41 50th
Have a great healthy x-mas and a well new year! Hugs

Follow:
We are in this together so please share: