Effektiv träning på 20 min

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I förra veckan fick jag äntligen själv prova speedgym och bilda mig en egen uppfattning om själva träningsformen. Jag måste säga att det var ett minst sagt annorlunda och intressant 2o min träningspass. Enligt vår instruktör skall dessa 20 min tydligen motsvara 2 timmar tuff träning på gymmet. Lista av kändisar som besöker speedgym varje vecka är lång och vår instruktör är näst intill fullbokad.

Passet började med att jag och min kompis Sabinije fick klä på oss special gjorda tunna kläder utan någonting under. Väl inne i gymmet fick vi sätta på oss varsin fuktig väst (västen var fuktig för att leda strömmen bättre) full med elektroner, som skulle ge våra muskler elektriska sammandragningar samtidigt som vi utförde olika övningar. Västen var uppdelad i olika delar för att komma åt alla muskelgrupper och sedan kopplad till en maskin där instruktören reglerade styrkan.

Jag var väldigt skeptiskt till en början men när jag kände kontakten och den kraftfulla sammandragningen blev jag imponerad. Känslan av inpulserna kan beskrivas som kraftiga pirrande vibrationer. Skönt men samtidigt på gränsen till lite ont. Det viktiga under hela passet var att göra övningarna samtidigt som sammandragningarna kom, för att det skulle ge optimal effekt. Instruktioner och vägledning hur man skulle gå tillväga fick man genom maskiner samt vår instruktör.

Så, då kommer vi till frågan. Fick jag någon träningsvärk och kände jag någon effekt? Visst gjorde jag det, både träningsvärk och trötta muskler dagarna efter. Jag kan absolut rekommendera denna typen av träning som ett bra komplement till den traditionella träningen.
Med speedgym kommer du åt dina muskler på ett djupare plan och aktiverar de på ett annat sätt.

Är ni sugna på att testa speedgym och investera i ett startpaket inför sommaren, a 20 min/2 gånger i veckan? Maila gärna mig i så fall på maya@rawness.com

Stor kram Maya

English

Last week I finally got to try speedgym and form my own opinion about the exercise. I must say it was a different and interesting 2o min workout. According to my instructor, the 20 min workout correspond to two hours of tough training at the gym. The list of celebrities who visit speedgym every week is long and our instructor is nearly fully booked.

Me and my friend Sabinije started the session by getting dressed with custom-made thin clothes without anything underneath. Once in the gym, we had to put on a damp vest (the vest was damp to lead the electricity better) filled with electrons, which would give our muscles electrical contractions while performing various exercises. The vest was divided into different sections to access all muscle groups and then connected to a machine where the instructor regulated the power.

I was very skeptical at first but when I felt the contact and the powerful contraction I was impressed. The feeling of the pulses can be described as sharp tingling vibrations, but yet on the verge of hurting a little. The importance throughout the entire session was to do the exercises while the contractions came, because that would give the optimal effect of the workout. Instructions and guidance how to proceed were given by the machines and from our instructor.
 
So, now we have reached the question. Did I feel any muscle soreness and effect? Sure, I really felt it, both sore and tired muscles two days after. I can absolutely recommend this training as a good complement to the traditional workouts at the gym.
With speedgym you access your muscles at a deeper level and activate your body i a different way.

Are you eager to test the speedgym and invest in a starters kit for the summer, a 20 min / 2 times a week? Please email me at maya@rawness.com.

Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: