15 saker du inte visste om mig!

Hej finaste du! Ny vecka…

Jag vill börja denna vecka med 15 saker du inte visste om mig. Fick nämligen förfrågan häromdagen om att skriva lite “inside personal info” om mig. Jag gillade idén och har därför här nedan knåpat ihop några rader med saker som du troligtvis inte visste om mig:

15 saker du inte visste om Maya Nestorov

1. Jag älskar att vila, även om jag inte gör det så ofta. Jag rekommenderar alla att ta en power nap varje dag eller ta sig tiden att vara i nuet med te.x meditation!
2. Jag sover tydligen alltid med öppen mun. Förmodligen är det något som hållit i sig sedan barndomen när jag hade polyper och därför alltid var tvungen att andas genom munnen.
3. Jag kan ibland fastna framför de amerikanska husfruarna på tv och efteråt känner jag att mitt liv är ganska enkelt och bra!
4. Jag äter varken godis eller chips, men ändå så kommer jag på mig själv handla chips. Dock bara ibland, då jag vet att min mage egentligen inte tål chips.
5. Jag avskyr att diska! Men älskar att laga mat. Tur då att man har diskmaskin. Hehe, annars hade det varit kaos i köket!
6. Jag är född i Oxens tecken och enligt beskrivningen för Oxen gör det mig otroligt bestämd och envis. Stämmer ganska bra!
7. Jag kan gråta lika mycket som jag skrattar, men vad vore livet utan känslor!

8. Jag gick på samma gymnasium samtidigt som vår tids störste svenske fotbollskung, nämligen Zlatan.
9. Jag har en enorm hunger och behöver äta varannan timme! När det var dags för lunch under grundskoletiden bröt jag till och med handleden en gång pga att jag sprang så fort till matsalen så att jag ramlade.
10. Jag har vid olika tillfällen bott utomlands, såväl i Canada som Australien. Dessutom har jag tältat i sex veckor på fantastiska Nya Zealand, samtidigt som filmen Sagan om Ringen spelades in.
11. Jag har arbetat med mode i 10 år och bl.a jobbat som Country trainer/manager för Zara i Scandinavien.
12. Jag älskar kunskap, men läser sällan tjocka böcker. Jag har för lite tålamod för att läsa en hel bok.
13. Jag har bott i Barcelona under några månader och älskar den staden.
14. Jag gillar inte att gå på bio utan umgås hellre och pratar.
15. Jag lever verkligen som jag lär och jag älskar mitt hälsosamma & aktiva liv.

Nu har jag avslöjat lite knasigheter om mig själv.
Trevlig vecka! ♥ Kramar Maya


The other day I received a question from one of my wonderful readers who wondered if I could write some funny & personal things about myself that not many people know about me.
I liked the idea and therefore below i have written a few lines with things you probably did not know about me:

1. I love to sleep, although I do not do it very often. I recommend everyone to take a power nap each day or take the time to be in the moment!
2. I apparently always sleep with an open mouth. It is probably something that has been there since childhood when I had my polyps removed and therefore always had to breathe through my mouth.
3. I can sometimes get stuck in front of the American housewives on TV. Afterwards, I feel that my life is pretty easy and good!
4. I eat no sweets or crisps, but yet I catch myself with a bag of crisps infront of the soffa. However, just occasionally because I know that my stomach actually do not tolerate chips. 
5. I hate washing dishes! But love to cook. Lucky me that I have a dishwasher. Hehe, otherwise it would be a chaos in the kitchen!
6. I was born in the sign Taurus and as described in Taurus that makes me incredibly determined and stubborn. That really is pretty accurate for me!
7. I can cry as much as I laugh, but what would life be without feelings! <3
8. I went to the same high school at the same time as our greatest Swedish football king, Zlatan.
9. I have a huge hunger and need to eat every two hours! When it was time for lunch during primary school I broke my wrist once because I ran so fast to the dining room.
10. I have at various times lived abroad, both in Canada and Australia. In addition, I camped for six weeks in New Zealand, while the movie Lord of the Rings was filmed.
11. I have worked with fashion for 10 years and among others jobs i was a Country trainer / manager of Zara in Scandinavia.
12. I love knowledge, but rarely read thick books. I have little patience for reading a whole book.
13. I have lived in Barcelona for a few months and love the city.
14. I do not like going to the movies, I rather socialize and talk.
15. I really live what I preach and I love my healthy and active life.

Now I have revealed some wacky things about myself.
Hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *