A mindset of a champion

Skapa dig ett mindset som håller dig motiverad varje dag!
A mindset of a champion:

– Göra saker utan att tveka.
– Göra saker utan en antydan till att klaga.
– Ge 100% när ingen tror på dig.
– Kämpa på och gå mot alla odds alltid.
– Att fortsätta framåt även om det absolut inte finns någon ork eller vilja kvar att ge förutom passionen i ditt hjärta.
– Att fortsätta tro när det omöjliga kommer ansikte mot ansikte med dig.
– Att fortsätta kriga på slagfältet i ditt sinne och komma ut som segrande varje dag.
– Vara villig att gå den extra milen varenda gång. Alltid ge sitt allt varje dag.
– Träna din viktigaste muskel. Ditt sinne. Din tanke varje dag.

Fråga dig själv gör du allting du kan för att bättra dig själv varje dag?

Var den bästa versionen av dig själv!
Kramar Maya

wpid-wp-1413467401168

English

A mindset of a champion:

– To do without hesitation.
– To do without a hint of complaining.
– To give 100% when no one believes in you.
– To go against all odds.
– To keep going when there is absolutely nothing to give except heart.
– To depend on faith when the impossible comes face to face with you.
– To go on the battlefield in your mind and come out victorious everyday.
– Be willing to go the extra mile every single time. Always give your all every single day.
– Train your most important muscle. Your mind. Your mindset every day.

Ask yourself are you doing everything you can to better yourself every day?

Be the best you can be!
Hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share: