Det här är mina knep för en lyckad vecka

rawness_p8220139-940x529
A smile is a girls best friend
oslagbar weekly 2
Let something green always be apart of your daily diet
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stay flexible and bendy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Move everyday and your body will thank you in the end #MNB #sweatonceaday
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
We are what we eat or we become what we eat – #healthynourish
rawness_p4111393-940x529
Stay positive and use affirmations – The clearer your vision, the sooner it will become your reality

God oslagbar fredag på er! 
Här kommer några oslagbara godbitar från de senaste veckorna som varit. Jag har verkligen fått till både bra varierande träning, god hälsosam mat och en del yoga. Känns skönt i kroppen nu må jag säga!
Hur har er träning gått? Testat något nytt på sistone?

Jag har fastnat för BE.CORE träning och kommer köra det idag faktiskt. Tröttnade lite på att gymma hela tiden och behövde träningsvariation. Jag kan dessutom känna att när jag gör samma sak alltid hamnar jag till slut på en platå där jag inte utvecklas längre. Har ni upplevt det någon gång?
Genom att jag då varierar mig i träningen och blandar in tex BE.CORE utmanar jag kroppen till att göra andra saker och samtidigt ökar jag min motivation.
Kroppen är ju fantastisk på det sättet att den blir bra på det den gör, men med den här träningsvariationen kan jag kliva av min platån och fortsätt utveckla kroppen framåt.

En bra sammanfattning av mina veckor är:
Med hälsosam kost, varierande styrketräning, yoga och dagliga arbete med mina dailygreatness böcker kan min vecka inte bli annat än oslagbar!
Vad har ni för knep på en lyckad vecka? Tell me!

Kramar Maya <3

English

Good unbeatable Friday to you!
Here are some unbeatable great photos from the past few weeks. I’ve really done some good varied exercise, great healthy food and some yoga. Feels good in my body now I must say!
How has your training been? Tried anything new lately?

I have fallen completely for BE.CORE training and will actually train that today. Got a little tired of going to the gyms all the time and needed workout variety. I can feel that when I do the same thing over and over again I eventually hit a plateau where I do not evolve anymore. Have you experienced that at some point?
But in those situations I try to vary my workout and mixes in for example BE.CORE to challenge the body to do other things and at the same time I increase my motivation.
The body’s amazing that way it becomes good at what it does, but with this workout variety I can step off my plateau and continue to develop my body forward.

A good summary of my week is:
With healthy eating, varying strength training, yoga and daily work with my dailygreatness books my week can not be anything else then unbeatable!
What are your tricks to a successful week? Tell Me!

Xoxo Maya <3

Follow:
We are in this together so please share: