Self Care

Body, Mind & Soul – Self care treatments

Självomsorg, eller “self care” refererar till de handlingar och aktiviteter som individer utför för att ta hand om sin fysiska, mentala och emotionella hälsa. Self care innebär att man medvetet och aktivt tar hand om sitt välbefinnande för att kunna hantera livet

Här under Self Care kommer du hitta behandlingar, tjänster och mina go-to saker jag gör för att just ta hand om mig. Jag vill dela med mig av mina favoriter med inkluderande rabatkoder så att just du kan få testa och starta din Self care journey – Lets do it together!