Vilka alternativa behandlingar har jag gjort? 

För att läka, rena och detoxa min kropp har jag valt att göra diverse “alternativa” behandlingar.  Eftersom jag får många frågor om just detta och hur jag upplevt det tänkte jag dela med mig av de tre bästa.

maya nestorov

Dessa tre är de som jag upplever har givit mig mest märkbar effekt direkt efter behandlingen. Observera att alla behandlingarna har gjort att jag rensat känslomässigt och gråtit en hel del. Det har varit smärtsamt, men sååå värt set efteråt när jag släppt mina blockeringar.

Emotional code – har jag gjort hos mina kinesologer på behandlingsteam Pernilla Carrier. Det har varit den mest utlösande och djupgående behandlingen känslomässigt som jag gjort. Du går in på djupet och hittar blockeringar från föregående liv, arv, känslor från ens föräldrar etc. Innan behandlingen är slut är allt utrensat och veckan efter är du extremt känslig och behöver läka din kropp. Otroligt bra! Läs mera här – klick!

Frekvenstetapi – är en slags utrensning av virus, bakterier, parasiter och annat som finns i kroppen. Man sitter uppkopplad till en maskin, som hittar vad du har i kroppen med hjälp av olika frekvensnättningar. Sedan får du allt utrensat och behandlingen tar 1-2 timmar, då set tar lång tid att rensa ut.

Healing – healing är läkande & utrensande på alla plan. Du mår väldigt bra av healing, men efter några dagar så kan du uppleva lite nedstämdhet pga att utrensningen börjar gå mot sitt slut. Healing går in och läcker med hjälp av energi och tillåter dig att komma ett steg närmare dig. Detta är väldigt effektivt & Pernilla jag går till är otroligt duktig. Hon har hjälpt mig massor. Läs mera här – klick!


To heal, clean and detox my body I have chosen to make various “alternative” treatments. Since I get many questions about this and how I experienced it, I thought I would share the three best once.

These three are the ones that have given me the most noticeable effect immediately after treatment. Please note that all treatments have made me feel sad and I have been crying a lot. It has been painful, but sooo good afterward since I released my blockages.

Emotional code – I have done this treatment at my kinesiologists. It has been the most triggering and profound treatment emotionally. You go in deep and find blockages from previous lives, legacy, feelings from parents, etc. Before the treatment is over, everything is cleaned and the week after you are extremely sensitive and need to heal your body. Read more here – click!

Frequency therapy – is a kind of cleansing of viruses, bacteria, parasites and other things in the body. You are connected to a machine that finds what you have in your body using different frequency. Then you get everything cleaned and the treatment takes 1-2 hours since it takes a long time to clear out. Read more about this 

Healing is healing & cleansing on all levels. You feel very good after healing, but after a few days, you may feel a bit depressed because the cleansing process is about to end. Healing gives energy and allows you to get one step closer to yourself. This is very effective & Pernilla I go to is incredibly good. She has helped me a lot. 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *