Varför är det så viktigt att äta rätt fett?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
chiaseeds
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Omega 3 morepa

Ni har kanske sett att jag ofta lägger ut chiapudding med olika kryddor och härliga bär här på bloggen? Chiafrön är verkligen en stor favorit hos mig då det är ett riktigt “superfrö” fullt av bra fetter, massvis med protein och fibrer. En annan bra sak med chia, och även en stor anledning till varför jag äter just chia varje dag, är att 1 msk ger mig dagsbehovet av Omega 3.

Varför är det då så viktigt att få i sig bra fetter dagligen? Jo, enligt forskare är det livsnödvändigt för att vi ska ha en god hälsa och en väl fungerande kropp. Det är dessutom extra viktigt för oss som är aktiva att fylla på med rätt näring, då vi ju gör av med bl.a mera fetter, vitminer, mineraler och proteiner.

Här är några av mina favorit chia-recept: Spicy chia  & Vanilj chia.

Superfakta om Omega 3 & 6: Alla celler i kroppen behöver omega-3-fettsyror för att dess membran (skal) ska hålla sig starkt, friskt och smidigt. Omega-3 behövs även för att cellerna ska kunna kommunicera bättre med varandra, det vill säga skicka och ta emot signaler på bästa sätt.
Omega-3 är en så kallad essentiell fettsyra, vilket betyder att kroppen inte själv kan skapa den utan vi måste få i oss den via kosten. Just av den anledningen är det därför extra viktigt att få i sig bra fetter varje dag för en god hälsa.
Det finns olika sorters omega-3-fettsyror; DHA och EPA kallas ofta också fiskolja eftersom att du hitta de i just fisk och skaldjur. Syran ALA (alfalinolensyra) kommer däremot från växtriket och finns i bl.a rapsolja, linfröolja och valnötter. EPA och DHA bidrar bl.a till hjärtats normala funktion samt att DHA ensam bidrar till att bl.a bibehålla normal hjärnfunktion och synförmåga.

I dagsläget äter många människor ett överskott av fettsyran omega 6 i form av tex för mycket majs, soja, solrosolja, margarin, industrimat/färdiglagat och bröd. Detta leder tyvärr till en inflammatorisk kosthållning.

Vi bör få i oss både omega 3 och omega 6. Idag är dock förhållandet mellan omega-6 och omega-3 i västvärlden mellan 20:1, alltså upp till 20 gånger mer omega-6 än omega-3. Den rekommenderade förhållningen bör ligga på 5:1. Ett högt omega-6 till omega-3 förhållande ökar bl.a. risken för en rad olika folkhälsosjukdomar, som tex hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar samt cancer.

För de som inte regelbundet äter fet fisk, chiafrön eller andra livsmedel rika på bra fetter, kan tillskott vara klokt. Kapselform är bra då det skyddar fettet från att härskna. Själv äter jag högkvalitativa kosttillskott varje dag och Omega 3 är ett av dem.

Trevlig söndag mina favoriter!
Vi hörs snart
Puss & Kram Maya

English

You may have seen that I often recommend eating chiapudding with various spices and delicious berries here on the blog? Chia seeds is really a great favorite of mine because it is a real “super-seed” full of good fats, lots of protein and fiber. Another good thing with chia, and also a big reason why I eat chia every day, is that 1 tbsp gives me the daily requirement of Omega 3.

Why is it then so important to eat good fats daily? Well, according to researchers, it is vital for us to have good health and proper functioning of the body. 

Super Facts about Omega 3 & 6: All cells in the body need omega-3 fatty acids for the membrane (shell) to stay strong, healthy and smooth. Omega-3 is also needed for the cells to communicate better with each other, send and receive signals in the best way.
Omega-3 is a so-called essential fatty acid, meaning that the body can not create it and we need to eat it in the diet. Precisely for this reason, it is particularly important to eat good fats each day for good health.
There are various types of omega-3 fatty acids; DHA and EPA are often called also fish oil because you find them in seafood. The acid ALA (alpha linolenic acid) is, however, from the vegetable kingdom and are available in foods like canola oil, flaxseed oil and walnuts. EPA and DHA contributes among other things to the heart’s normal function and DHA alone contributes to maintain normal brain function and eye vision.

Unfortunately In the current situation, many people eat an excess the fatty acid omega 6 in the form of too much corn, soy, sunflower oil, margarine, industrial- /pre-cooked food and bread. This in the end leads to an inflammatory diet.

It is equally important to eat both omega 3 and omega 6. Today, however, the ratio of omega-6 and omega-3 in the West is between 20:1 and that means up to 20 times more omega-6 than omega-3. The recommended should be on 5: 1. A high omega-6 to omega-3 ratio increases the risk of a variety public health diseases, such as cardiovascular diseases, neurological diseases and cancer.

For those who do not regularly eat fatty fish, chia seeds or other foods rich in good fats, supplements may be a wise choice. The tabletts in coated form is good as it protects the fat from becoming rancid.
Myself eat high quality food supplements every day and Omega 3 is one of them.

Nice Sunday my favorites!
Talk to you soon
Hugs and kisses Maya

We are in this together so please share: