Vad är viktigt i ditt liv? Här är listan du vill göra!

Bild av Fanny Roethlisberger

Hallo vackra!
Just nu är jag inne i en struktureringsfas i mitt liv, där jag gör listor och organiserar upp.
Igår satt jag ner och skrev en lista på allt som är viktigt för mig i mitt liv samt vad jag vill få med på en dag respektive under en vecka. Har du någon gång gjort en sådan lista?
Att göra listor, goalmaps och visionboards tycker jag är ett mycket bra verktyg för att designa sitt eget liv. Jag gör dem hela tiden och uppdaterar dem hela tiden. Love them!

Igår kom jag fram till följande:

 • Yoga minst 2 ggr i veckan
 • Mediterar dagligen, gärna 2 ggr om dagen
 • Alltid äta någon form av frukost
 • Styrketräna minst 4 ggr i veckan
 • Konditionsträna minst 1 ggr om det inte blir en del av min styrketräning
 • Försöka gå upp mellan 05-06 varje dag
 • Försöka gå och lägga sig mellan 21-22 varje dag
 • Skriva vad jag är tacksam över, drömmer om och samt affirmera varje dag.
 • Göra goda gärningar varje vecka för att hjälpa andra människor
 • Alltid följa min magkänsla och vara sann mot mig själv
 • Oroa mig mindre och leva mer
 • Leva i nuet och stanna upp för att alltid njut av vad som sker omkring mig

Jag har mera på min lista men jag känner att jag stannar här och så kan väl du fortsätta på din egen lista. Vad säger du om det?
Ifall du vill så dela gärna med dig av vad just du tycker är viktigt i ditt liv. På så sätt hjälper vi varandra! Massor av kärlek my soulsister! <3


Weekly soul fuel 

Hello beautiful!
Right now I’m in a structure phase in my life where I make lists and organizes everything.
Yesterday I sat down and wrote a list of everything that is important to me in my life and what I want to get done in a day and in a week. Have you ever done such a list?
Making lists, goal mapping and creating vision boards, is a very good tool if you want to design your own life. I make them all the time and update them constantly. Love them!

Yesterday I came up with the following:

 • Yoga at least 2 times a week
 • Meditating daily, preferably 2 times a day
 • Always eat some form of breakfast
 • Strength training at least 4 times a week
 • Cardio training at least 1 time a week, unless it becomes a part of my strength training
 • Try going up between 05-06 daily
 • Try to go to bed between 21-22 each day
 • Writing what I am grateful for, dream of and affirmate every day.
 • Doing good deeds each week to help others
 • Always follow my gut and be true to myself
 • Worry less and live more
 • Live in the moment and paus every now and then to enjoy what is happening around me

I have more on my list but I will stay here and maybe you can continue on your own list. What do you say about that?
If you want to, please share what you think is important in your life. In this way we help each other! Lots of love my soul sister! <3

Follow:
We are in this together so please share: