Utmaning – upptäck sockret när du handlar!

Upptäck sockret när du handlar, utmaning. Jag vill utmana dig nu i maj månad. Tänkte nämligen att det vore kul att försöka upptäcka sockret när du handlar. Då pratar jag inte om vanligt vitt socker, utan all form av kost som kan innehålla någon form av socker eller sötning. Hur känner du för det? Det ska inte vara något som ger dig ångest, utan bara försök att vara uppmärksam och se vad du hittar när du läser innehållsförteckningen. Längre ner kan du hitta tips & trix & info om olika socker arter i vår mat.

upptäck sockret när du handlar

Jag listar alla de typerna av ”socker” som livsmedelsverken använder sig av i vår mat, men som de nödvändigtvis inte skriver ner som socker i innehållsförteckningen. Antar du utmaningen – upptäck sockret när du handlar?

 • Fruktos
 • Fruktsocker
 • Socker
 • Stärkelse
 • Melass
 • Florsocker
 • Druvsocker
 • Glukos
 • Maltos
 • Glukossirap
 • Sackaros
 • Sirap
 • Maltsirap
 • Glukos-fruktossirap och fruktos-glukossirap
 • Stärkelsefruktossirap

Att äta socker i små mängder någon gång då och då är inte större fara. Det som dock är en hälsofara är om du tillsätter det i din dagliga kost och din kropp “behöver” äta det dagligen. Tips när du läser innehållsförteckningen kan du hitta här. Detta behöver inte bli svårt utan gör det som en rolig lärdom. Bli mera medveten och ta hand om dig själv och din hälsa. Kärlek Maya


I want to challenge you with a little challenge for May, but you can start now if you want. I thought that it would be fun trying to discover the sugar in food when shopping. I do not only talk about plain white sugar but any kind of diet that can contain some kind of sugar or sweetener. How do you feel about that? This should not be anything that gives you anxiety, but just try to pay attention and see what you find when you read the content of the food. 

I will list all the types of “sugar” that companies use in our food, but they do not necessarily write them down as sugars in the content.

 • Fructose
 • Fruit sugar
 • Sugar
 • Starch
 • Molasses
 • Icing sugar
 • Dextrose
 • Glucose
 • Maltos
 • Glucose syrup
 • Sucrose
 • Syrup
 • Maltsirap
 • Glucose-fructose syrup and fructose-glucose syrup
 • Starch fruit syrup

Eating sugar in small quantities occasionally is not a danger. However, what is a health hazard is if you add it to your daily diet and your body “needs” to eat it daily. Tips on how to read the list of content in food can be found here. This does not have to be difficult. Makes it a fun lesson. Become more aware & take care of yourself & your health. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *