Spanar in holistisk hudvård från Australien!

Man märker att det är oktober för veckorna är fulla av event. Dock går jag sällan på event & är väldigt selektiv vilka jag går på. Det här eventet med Australian bush flower ville jag gärna gå på för jag har haft mitt öga på detta märke länge & undrat vad det är. En spännade ekologisk serie med ett holistiskt tänk & kunskap bakom.

mayanestorov

 

Det som jag verkligen gillar med Australian bush flower är att produkterna är gjorda inte bara med åtanke av yttre skönhet, utan är även tänkta att arbeta på en känslomässig & spirituell nivå. Deras tänk att arbeta holistiskt med olika exktrakt & essenser från unika & ibaldn vild vuxna blommor & växter från Australien. Deras tänk går hand i hand med mitt tänk.
De har utformat flera serier för olika ändamål som ska bl.a balansera, stimulera & boosta oss känslomässiga & själsligt samtidigt som de ger huden en boost.  Jag har inte haft möjlighet att testa deras hudvård än, så kan tyvärr inte ger dig en bra recension, men när jag har det kommer den säkert upp på bloggen. Dock har jag provat deras skin & space mist som heter Love system (för att boosta kärleken) & config, som står för boosta din självkänsla.
Denna typen av tanke sätt är fortfarande väldigt främande i vårt samhälle upplever jag. Då syftar jag på att man kan med hjälp av olika exktrakt och essentiella oljor i tex anisktsmist påverka sin självkänsla positivt. I min värld är det inget konstigt då vår kropp är så mycket mera komplex än bara det vi vet, ser & tror idag. Allt påverkar oss på tre sätt negativt, neutrallt eller positivt.

På bilden ovan drar jag ett radom kort från en kortlek med alla deras blommor i, som Amanda (Europa chef) hade med sig, för att se vad för essense jag drogs till. Det dumma är att jag kan inte komma ihåg villken essensens det var…? Sorry! Ville ha med det kortet ändå för att jag tycker det är ett roligt sätt att arbeta på & för att jag tror att kroppen & ens energi dras till det korten som kroppen behöver just nu.Vår kropp är otroligt smart. Man behöver bara lyssna!

Denna serie hittar du bl.a på Paradiset & Yogayama i Stockholm om du är sugen på att spana in den. Puss Maya


 

I can really feel that it is October because the weeks are full of events. However, I rarely go to events & are very selective witch one I attend. This event with Australian bush flower I really was looking forward to go to because I’ve had my eye on this brand for a long time. An ecological series with a holistic approach and knowledge behind.

What I really like with Australian bush flower is that the products are made not only with regard to outer beauty but are also meant to work on an emotional and spiritual level. Their thinking is to work holistically with various extracts & essences from unique wild flowers & plants from Australia. Their thinking goes hand in hand with my mind.
They have designed several series for different purposes that will balance, stimulate & boost us emotionally and spiritually while giving the skin a glow. I have not had the opportunity to try their skincare yet, so, unfortunately, I can not give you a good review, but when I’ve done that, it will certainly be on the blog. However, I’ve tried their skin & space mist called Love system (for boosting love) & config, which boosts your self-esteem.
My experience is that this type of products is still very rare in our society. I mean the use of various extracts and essential oils to influence your self-esteem positively. In my world, it’s not strange, since our body is so much more complex than just what we know, see & believe today. Everything affects us in three ways negatively, neutrally or positively.

In the picture above I draw a random card from a deck of cards with all their flowers on, which Amanda (Europe’s manager) brought with her, to see what essence I was attracted to. The stupid thing is that I can not remember the essence of the card …? Sorry! Anywho, they have a fun way of working with their products. The body’s energy is drawn to the card the body needs right now. Our body is incredibly smart. You just have to listen!

This series can be found at Stockholm Paradise& Yogayama if you want to check it out. Kisses Maya

Följ:
Sharing is caring:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *