Söker du efter andlig & själslig läkning – här hittar du allt!

När det kommer till andliga “ting”, som bl.a healing, andlig vägledning & meditation etc så är jag helt övertygad om att de är verktyg som vi har möjlighet & behöver använda för ett gott välmående och en god hälsa. I min mening så är det direkt nödvändigt faktiskt för att bli en hel och komplett människa. Själv har jag jobbat själsligt ganska mycket den senaste tiden, då jag känt att jag behövt det & dragits mera och mera mot sådan energi. Då denna typen av läkning & hälsa har givit mig väldigt mycket klarhet & vill jag dela med mig av vem jag har träffat & vad jag har gjort.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild Pavel Maira

Meditation – Där mediterar jag dagligen och försöker gå in i mig själv varje gång och tänka på sådant som har gjort ont eller gjort mig arg innan. Därefter tänker & skickar jag bara kärlek och positiva tankar till den personen eller till den händelsen. Det är ett sätt att läka det du känner och bli av med negativa känslor mot den personen eller händelsen. Inlägg om en bra meditation kan du hitta längre ner.

Skriva ner allt som jag vill bli av med – därefter bränna den lappen och känna hur allt det negativa går upp i rök. Det negativa kanske lämnar dig med en gång eller så hjälper det dig att börja ändra fokus för att du släppt det i ditt mind. En bra övning som jag rekommenderar. Jag gjorde ne sådan cermoni för ett tag sedan och det inlägget kan du hitta längre ner.

Rensa bland människor – Att göra en detox bland människor runt dig skulle jag säga är nyttigt och bra. Låt dem gå och öppna upp för nya att komma in.

Healing – är energi som kanaliseras och ger helande kraft som sedan överförs till mig för läkning i min kropp där det behövs. Denna har gjort hos flera stycken, men den sista jag besökte var Negin.

Tuning hos min Kinesologi – Som du säkert har läst besöker jag mina kinesologer Pernilla Carrier på kaptensgatan ca var tredje månad just nu. De ger mig massor av hjälp och har gjort så att min kropp verkligen läkt sig själv och fortfarande gör. Deras verktyg som heter tuning är en omprogrammering av mitt mentala med hjälp av signaler till mitt nervsystem.

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig. Kärlek Maya


When it comes to spiritual “things” like healing, spiritual guidance and meditation. I am completely convinced that they are tools that we have the opportunity and need to use for a good well-being and good health. In my opinion it is necessary to become a full and complete human being. I myself have used spiritually pretty much the last couple of months since I felt that I needed to and I am drawn more and more towards such energy. This type of healing and health has given me a lot of strength and now I want to share with you who I have met and what I have done.

Meditation – I meditate daily and try to go deep into myself every time and think about things that have hurt or made me angry before. Then I think & send only love and positive thoughts to that person or to that event. This is a way to heal and get rid of negative feelings towards that person or event. Get started with your meditation by clicking here.

Writing down everything that I want to get rid of – then burn the note and feel how all the negative is going up in smoke. The negative might not leave you in an instant, but it helps you to begin to shift focus to releasing it in your mind. Its a good exercise that I recommend. On how to do a cermony like this click here.

Detox people around you – Doing a detox among people around I would say is healthy and good. Let them go and open up for new once to enter.

Healing – is energy that is channeled to you. It provides healing power that is transferred to you for healing in your body where it is needed. For more info click here. 

Medial guidance – I have two women I usually talk to or go to. One lives in Helsingborg and named Linda Lindre. She runs a company called Själenskraft, where she helps you with healing, spiritual guidance and  you can also yoga. She is incredibly talented and is always spot on in what I need. She sees everything in my life and gives me guidance that I need. You can find more about Linda here!
I also usually visit Yasmine, which is an incredibly lovely woman with a positive energy. She use cards and tell me at once what she sees. Her guidance always gives me power and clarity. She is extremely talented and I love to visit her because I am always guidance and leave her with a light energy afterwards. She is located at Fridhemsplan and if someone is interested in getting in contact with her please email me at oslagbarhalsa@gmail.com

Tuning at my kinesiolog – As you may have read, I visit my kinesologer Pernilla Carrier & Christina Rindsjö t about every three months right now. They give me lots of help and have helped me so my body really heals it self. Their tool called tuning is a reprogramming of my mind using signals to my central nervous system. You can find more info here. Love Maya

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *