Ser du också 11 eller 22 – Vad betyder det?

Är du som jag och alltid ser jämna sifferkombinationer, som tex 11:11 eller 222 etc? Jag har sett dem i många år & alltid undrat vad de betyder. I min värld har allt en betydelse & du får hela tiden tecken/svar på allt du ber om. Siffrorna kan alltså vara budskap som du behöver just där & då när du ser dem.
Vad betyder då dessa sifferkombinationerna? När jag ser en sifferkombination brukar jag alltid reflektera över vad jag sa eller tänkte på just då. Sedan goolar jag siffrorna & meaning på google (tex 11 meaning). Då kommer det ofta upp angel numbers, alltså att det är små medelande från dina änglar som vakar över dig. Jag läser medd & känner nästan alltid att jag får besked om det som jag bad om eller tänkte på just då. Dessa änglanumer fungerar på samma sätt som änglakort. Du ber om ett svar & sedan drar du ett kort för svaret. Jag är alltid öppen för besked och budskap från universum så att leka med tanken i form av siffror är super kul & intressant. Här hittade jag en bra sammanfattning  för de vanligaste sifferkombinationerna. Se, var öppen & lek med tanken. Puss Maya

Angel-Numbers-What-Do-They-Mean

Bilden är hittad på ask-angels.com


 

 

Are you like me and always see even number combinations, like 11:11 or 222 etc? I have seen them for many years & always wondered what they mean. In my world, everything has a meaning & you always get the sign/answer to everything you ask for. The numbers can be messages that you need right there and then when you see them.
What do these numerical combinations mean? When I see a number combination, I usually reflect on what I said or thought about at that time. Then I google the numbers & meaning on google (eg 11 meaning). What I find are angel numbers with messages from your angels who watch over you. I read the message and almost always I feel that I’m answered on what I asked or thought about right. These angel numbers work in the same way as angel cards. You are requesting an answer & then you take a card for the answer. I am always open for notes and message from the universe so playing with the thought in terms of numbers is super fun and interesting. Above I found a good summary for the most common number combinations. See, be open & play with the thought. Kiss Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *