Så här motiverar jag mig till träning!

För ca ett år sedan nådde jag en platå i min styrketräning och kom inte vidare alls. Det kändes som att jag låg och fes på samma vikter varje gång jag var på gymmet. Hur mycket jag än tränade ben och rumpa, vilket var och är oftast min prio, såg jag inga märkbara framsteg. Jag tillhör en av dem som på riktigt älskar att träna och har nästa alltid haft väldigt lätt för att motivera mig till träning, men du kan ju förstå att mitt senario ovan gjorde att jag tappade all lust att fortsätta nöta på gymmet. Då jag är ganska envis & inte ger upp speciellt lätt, så var jag tvungen att stanna upp och tänka om.
Stanna upp, reflektera och funderar är väldigt bra att göra om saker och ting i livet inte går som man vill. Man kan likna just det sättet att agera på som meditation. I stillheten kommer alltid svaren. Mitt svar i detta fall var gruppträning med vänner och en instruktör som piskar mig – Be.core training!

elevator lunge
becore
anna

Bilderna ovan är tagna av finaste Anna Korsgren, som för övrigt är en grym DJ och nu även bloggare på Elle. Spana in hennes härliga livsstillsblogg här!

Nu undrar du säkert hur jag löste mitt problem med mitt “platå dilemma”… Jo, genom att helt lägga av med den typen av styrketräning jag gjort tidigare. För när man börjar tröttna på träningen man alltid kör är det dags att förnya sig eller ändra något drastiskt.
Att ta sig över en platå i styrketräningen kräver hjälp från någon annan skulle jag säga. Någon som återigen kan puscha dig över gränserna och utmana din kropp till framgång. Tyvärr har alla inte råd med professionell hjälp, en PT tex, men då skulle jag säga att gruppträning är en mycket bra alternativ.
Jag vände mig till Be.Core, Urban ride och yoga. Bokade in mig på så många olika pass som jag bara orkade träna varje vecka och såg till att boka in dem i kalender direkt.  Detta gjorde att jag byggde min dag efter min träning, vilket då resulterade i att jag fick träningen gjord.
En av de sköna grejerna med gruppträning är att man kan vara avslappnad i att någon annan leder träningen åt dig och du bara gör efter samt att tränar i grupp kan också vara peppande i sig. Denna typen av gruppträningen gav och ger mig fortfarande variation och pepp, så jag kommer inte sluta än på ett tag.
Tack vare att jag släppte min gamla träningsform och hittade andra vägar har jag faktiskt igen sakta men säkert börjat återgå till gym-träningen, men nu gillar jag gruppträningen så mycket så jag tror att kombinationen Be.core & Urban ride samt styrketräning i gymmet kommer bli toppen ihop.

När motivationen tryter tappa inte hoppet utan hitta andra vägar att peppa dig själv. Stay active! Puss Maya


For about a year ago I reached a plateau in my strenght training and do not manage to go to the gym at all. It felt like I was working on the same weights every time I was at the gym. No matter how much I trained legs & butt which was and is my priority still, I saw no noticeable progress.
I belong to one of those people who really love to work out and it have almost always been very easy to motivate myself to exercise, but you could understand that my senario above meant that I lost all desire to continue going back to the gym.
I’m pretty stubborn and do not give up especially easy, so I had to stop and think things over. Stop, reflect and think things over is very good to do if things in life do not go as you want. You can resemble this type of thinking as a way of meditation. In the stillness you will always find the answers. My answer in this case was group exercise with friends and an instructors whipping me back to training – Be.core training!

The pictures above are taken by Anna Korsgren, which is an awesome DJ and now also a blogger at Elle magazine. Check out her lovely life here on her blog!

Now you’re probably wondering how I solved my problem with my “plateau dilemma ‘… Well, by completely stoping with my strength training. Because when you start to get bored with your workouts, it’s time to change something drastically.
Getting over a plateau in strenght training requires help from someone else, I would say. Someone who again can push you over your limits and challenge your body to success. Unfortunately, not everyone can afford professional help, such as a PT, but then I would say that group exercise is a very good option.
I turned to Be.Core, Urban ride and yoga. I booked myself into as many different workouts as possible and made sure to book them into my calendar directly. This meant that I built my day around my workouts, which then resulted in a workout done every day. This type of group training gave and still gives me variety and motivation, so I will not stop this any time soon. However, I have actually started to slowly but surely return to strenght training and I think the combination Be.core & Urban ride and weight training in the gym will be great together.

When the motivation is fading away do not lose hope but find other ways to motivate yourself. Stay active! Kiss Kiss Maya

Följ:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *