Så här hittar du din passion!

Om du har följt mig ett tag nu så vet du att en del av min passion är personlig utveckling/modern spiritualitet.
Varje måndag postar jag nämligen magiska mantran för att kicka igång veckan med rätt mindset och senare i veckan vill jag alltid motivera just dig med något som bidrar till ett positivare tänkande, inre lycka eller framgång överlag. Är du ny till bloggen vill jag säga välkommen och vad kul att du hittat hit. I dagens inlägg vill jag försöka ge dig mina tips på hur du hittar din passion!

Photo Nathalie Yonan 

mantramayanestorov

 

Fotot ovan säger något som jag tror på ” Jag litar på den perfekta timingen”, men med det sagt tycker jag inte att man ska vara passiv. Allt har sin tid, så forcera inget, men när du har en direkt intuition & pirr i magen angående något så agera och ta första steget fram.
En sak som jag har lärt mig under mina tre år som bloggare är att inget behöver vara perfekt för att göras. Vänta inte på en där stunden där det känns mitt i prick, utan vill du något nu & har en vision ta alltid första steget och börja. Är det rätt kommer pusselbitarna att falla på plats allt eftersom.
En annan sak som jag också har lärt mig är att våga misslyckas och göra bort sig. Det är helt ok för det är de som kommer göra dig framgångsrik. Att lära sig och göra egna misstag medan man jobbar mot sin passion kommer ge motivation att göra om och göra rätt. För jobbar du med något som ger dig glädje & pirr i magen spelar det ingen roll att du gör fel för du kommer inte ge upp. Ingen ger upp på sin passion för då är det inte din passion!

Är du i ett stadie där du jobbar med något du inte brinner för & har hela tiden tankarna på ett annat jobb. Då är det dags att börja funderar på refrängen på ditt nuvarande jobbet. Detta kanske låte konstigt, men säg upp dig NU! Att ta steget ut i det okända utan en plan B kan ibland vara skrämmande och helt galet, men faktiskt det som krävs för att komma vidare mot sin passion. Du har säkert en miljon anledningar till att du inte skulle ta första steget mot din passion, men finns det där andra jobbet alltid kvar i bakhuvudet och knackar på är det dags att göra något åt saken. Lita på att universum har en plan för dig och våga ta första steget!

Fortsätt sträva framåt och jobba mot din passion för världen behöver den där speciella gåva som bara just du har! Massor av kärlek Maya


 

 

If you have been followed me for a while now, you know that a part of my passion is personal development & modern spirituality.
Every Monday I namely post magic mantras to kick off the week for you with the right mindset & later in the week I always want to motivate your needs with something that contributes to a more positive thinking, inner happiness or success overall.
Are you new to my blog, I want to say welcome and how fun to have you here. In today’s post I want to try to give you my tips on how to find your passion!

The photo above says something I believe in, “I trust the divine timing,” but having that said I do not think you should be passive. Everything has its time, so so not push anything, but when you have a direct intuition and butterflies in your stomach about something act and take the first step forward.
One thing I’ve learned during my three years as a blogger is that not everything has to be perfect to be done. Do not wait for that moment where it feels right. If you want something now and have a vision always take the first step and start. If it is the right thing to do all the pieces of the puzzle will fall into place as you go along.
Another thing that I also have learned is dare to fail and make a fool of yourself. It’s ok because that is what will make you successful. To learn and make your own mistakes while working towards your passion will give motivation to do things over and right the second time. Because if you work with something that gives you joy and butterflies, it does not matter that you are doing mistakes. You will never give up. No one gives up on their passion for then it is not their passion!

Are you in a state where you are working with something you’re not passionate about and constantly thinking of a another job. It’s time to start thinking about the last lyric of that current job. This might sound strange, but quit your job NOW! Taking a step into the unknown without a plan B can sometimes be scary and crazy, but it actually take you strait towards your passion.
Now you probably have a million reasons why you should not take the first step towards your passion, but if your desire always remain in the back of your head it is time to do something about it. Trust that the universe has a plan for you and dare to take the first step!

Stay on your game and work toward your passion becuase the world needs that special gift that only you have! Lots of love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *