Så här gör du din egen supermåne ritual & släpp taget om dina rädslor

Den 13/14 december är det en ny supermåne & jag vet inte hur du känner, men månen påverkar alltid mig på något sätt känslomässigt. Jag är en “highly sensitive person” och energi av olika slag har alltid påverkat mig extra mycket. För att ta reda på lite mera kring vad de olika månarna handlar om & hur det påverkar oss, Nymåne, fullmåne & supermåne, har jag försökt att googla samt läsa på lite.

Vad jag förstår betyder & kommer nymånen med energi som ger nystart, alltså tid att få in ny energi & börja på ny kula. Fullmåne ger energi där det är dags att släppa det gamla & rensa ut. Sedan inträffar oftast nymånen efter fullmånen så att du först känner en energi där du behöver släppa & rensa för att sedan få in ny energi som banar vägen för en nystart. Nu är jag ingen expert i detta ämnen, utan skriver utifrån vad jag läst & googlat fram.
Supermånen som kommer nu 13/14 är en måne med stark energi & ger oss möjligheten att verkligen släppa saker som inte längre ska finnas i våra liv & rensa ut. Därför vill jag tillsammans med dig göra en lite ritual som ger dig en knuff åt rätt riktning, det blir en “fast track” för att släppa taget.

Maya Nestorov

Detta är en ritual som jag egentligen gör varje nyår, men det går även bra att gör vid sådana här tillfällen, då det syftet är det samma nämligen att släppa taget.

Så här gör du:

Ta fram en skål med vatten. Sätt ett ljus vid skålen. Ta fram ditt favorit block & skriv ner ALLT du inte längre vill ha kvar i ditt liv. Det kan vara allt från personer, känslor till saker. ALLT! Läs sedan igenom allt du skrivit för dig själv & bränn sedan pappret i ljuset. När du inte längre kan hålla pappret slänger du ner det i vattnet. När elden verkligen har slocknat kan du hälla ut vattnet utomhus i naturen. Då var det färdigt & förhoppningsvis ger det dig en boost att gå vidare och starta på nytt inför det nya året.

Lycka till kärlek Maya
Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

On the 13/14 December, there will be a Supermoon & I do not know how you feel, but the energy from the moon always affects me emotionally. I am a “highly sensitive person” and energy of various kinds have always affected me. To find out a little more about what the various moons and how they affects us, New moon, full moon & Supermoon, I have googled and read a little bit about it.
The new moon brings energy that give us a fresh start. Full moon provides energy where it’s time to let go of the old. Since the new moon usually occurs after the full moon, first you feel the energy from the fullmoon where you need to let go and then the new moon brings new energy to pave the way for a fresh start. I’m no expert in this topics I just write this based on what I read and Googled.
The Super Moon on the 13/14 is a moon with strong energy and gives us the opportunity to really let go of things that no longer should exist in our lives. Therefore, I want to do a little ritual with you that gives you a nudge in the right direction, it will be like a “fast track” to letting go.

This is a ritual that I actually do each New Year, but it is also possible to do at times like this, when the purpose is the same – letting go.

This is how you do it:

Prepare a bowl of water. Put a candle beside the bowl. Take out your favorite note book and write down everything you do not want in your life anymore. It can be anything from people, feelings or things. Everything! Then read through everything you have written for yourself and burn the paper in the candle. When you can no longer hold the paper you throw it in the water. Make shore the fire is out & then pour the water out outdoors in the nature. The you are finished and hopefully it gives you a boost to move on and start fresh for the new year.

Good luck & lots of love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *