Så här enkelt får du alkaliskt vatten direkt ur kranen!

 

Chanson water ionizer
Chanson water ionizer
You only have to connect it to the faucet
You only have to connect it to the faucet

 

Jag har lånat hem den absolut bästa “bag-in-boxen” man någonsin kan köpa, nämligen en Chanson vatten renare/pH reglerare. Det är en box som som står högst upp på mitt önskelista, då den ger världens hitintills bästa vatten. Låter inte det magiskt!?
På Chansons magiska låda kan du välja 8 steg av pH värden och det är allt från mycket surt till mycket alkaliskt. Valet av pH beror på vad du ska använda vattnet till.
Enligt instruktionerna är det rekommenderat att tex dricka pH 7 när man äter mat, då man bör låta magsyran göra sitt arbete utan att störas. pH 8-9 kan du tex dricka i din vattenflaska under dagen eller efter träningen för att hjälpa återhämtningen. Det vattnet är rena rama antioxidant vattnet för kroppen. En alkaliskt boost på hög nivå! Allt handlar om att ett alkaliskt antioxidant vatten fördelar sig i mindre molekyl-kluster än ett vanligt vatten och då tas upp mera effektivt på cellnivå i kroppen.

From the right you have alkaline pH 8 water, alkaline water with blueberry juice & Turmeric juice with pH 7 water

From the right you have alkaline pH 8 water, alkaline water with blueberry juice & Turmeric juice with pH 7 water

pH 5 är tex optimalt för huden (samma pH som huden) och funkar då perfekt som ansiktsvatten/återfuktare. Allt under pH 5 med långt pH värde är anti-bakteriellt och perfekt för bl.a städning
Jag tycker det är helt fantastiskt att vatten kan göra så mycket bara genom att man reglerar pH värdet.

Water is life
Water is life
The machine cleans it self on the inside
The machine cleans it self on the inside

 

Vatten är något vi ofta tar för givet, då vi i Sverige har överflöd, men om man tänker efter är vatten faktiskt en av de viktigaste råvarorna vi har. Utan vatten dör vi!
Ända sedan jag har börjat läsa på om vatten och hur viktigt det faktiskt är för vår hälsa, har det naturligt blivit en del av mitt koncept Oslagbar Hälsa. Ett bra alkaliskt vatten kan göra underverk för våra kroppar och inte minst för att hålla våra celler unga och då i sin tur oss unga. Vissa säger till och med att ett vatten antioxidant vatten med högt pH kan bota många livsstils sjukdomar, då våra celler är beroende av ett bra vatten för att fungera optimalt. Så, med andra ord ska man akta sig för att bli uttorkad och samtidigt fundera över vilket vatten man väljer att dricka.

Är någon intresserad av att veta mera om denna fantastiska vattenrenare maila mig här!

Kram på er!
Maya


 

I have borrowed the absolute best “bag-in-box” you could ever buy, namely a Chanson Water Purifier / pH regulator. This box is at the top of my wish list, as it provides you with the world’s best water. Doesnt that sound like magic !?
On the Chansons box, you can select 8 levels of pH. It’s all from very acidic to very alkaline. The choice of pH depends on what you want to use the water for.
According to the instructions, it is recommended to drink pH 7 when eating food, since you should let the stomach acid do its job without interference. pH 8-9, you can for example drink in your water bottle during the day or after exercise to help recovery. This water is anti-oxidant water for the body. An alkaline boost on a high-level! 

pH 5 is optimal for the skin and works perfectly as toner. Everything below pH 5, is optimal among others for cleaning of surfaces such as kitchen or bathroom.
I think it’s fantastic that water can do so much just by adjusting the pH value.

Water is something we often take for granted, but if you think about it, water is actually one of the most important raw materials we have. Without water, we die!
Ever since I have started to read about water and how important it actually is to our health, it has naturally become a part of my concept Unbeatable Health. A good alkaline water can do wonders for our bodies, and not at the least for keeping our cells young and then in turn us young. Some even say that an antioxidant water with high pH can cure many lifestyle diseases because our cells are dependent on good water to function optimally. So, in other words, one should be careful not to become dehydrated and also think about what water you choose to drink.

Is anyone interested in learning more about this amazing water purifier please email me here!

Hugs to you!
Maya

Följ:
SHARING IS CARING: