Privat sittning med Guru Dhyan Vimal

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Me & Dhyan Vimal
12032093_10153627297117095_6494313724422832884_n
Pic taken by the Vimal team

Den 6-7 okt hålls en konferens i Sthlm som heter Wisdom Sthlm, där en rad fantastiska talare kommer att prata och inspirera oss människor i den nya tiden som råder nu, där hälsa, välmående, mindfulness och spiritualitet är i fokus. En konferens som jag är väldigt sugen på att besöka själv.
Har ni totalt missat denna konferens så tycker jag ni ska titta in här!

Igår fick jag möjligheten att träffa en av talarna i en privat sittning i Sthlm – Master Dhyan Vimal som är en spirituell guru. Han reser världen runt för att hjälpa människor med bättre verktyg till att kunna leva sitt eget liv som sin egen individ. Fantastiskt tycker jag!
Igår pratade han mycket om att vi människor har tappat oss själva någonstans på vägen och blir konstant distraherade för att inte leva i oss själva som oss själva, vilket jag helt och håller håller med om.
Han menar på att vi är magiska varelser precis som vi är utan yttre påverkan och att vi alla har något unikt som vi ska ta hand om. Alla varelse på jorden har en betydelse och det är dags att hitta tillbaka till oss själva!
Jag kan inget annat än att hålla med Dyhan, då min tro är precis den samma.
Att jobba med sin inre kropp (tex cellerna, huvudet & själen ) lika mycket som sin yttre kropp (musklerna och huden) tycker jag är minst lika viktigt. Vi människor är varelser som är mycket mera komplexa än bara ett par muskler.
En Oslagbar Hälsa för mig är att jobba holistiskt på ett yttre och inre plan!

Ta hand om er idag och följ alltid er hjärta!
Kramar


 

On October 6 to 7 there will be a conference in Stockholm called Wisdom Stockholm, where a range of fantastic speakers will talk and inspire us people in the new era that exists now, where health, wellbeing, mindfulness and spirituality is in focus. A conference I am very excited to visit myself.
Have you totally missed this conference, you can find all the info here!

Yesterday I had the opportunity to meet one of the speakers in a private seating in Stockholm – Master Dhyan Vimal who is a spiritual guru. He travels around the world to help people with better tools to be able to live their own lives as their own individual. Fantastic, I think!
Yesterday, he talked a lot about that we humans have lost ourselves somewhere along the way because we get constantly distracted not to live in ourselves as ourselves, which I fully agree on.
He believes that we are magical beings just as we are, without outside influence, and that we all have something unique that we should take care of. Any creature on earth has a meaning and it is time to find the way back to ourselves!
I can not but agree with Dyhan, since my believe is exactly the same.
To work with your internal body (eg cells, mind and soul) as much as your outer body (muscles and skin), I think is equally important. We humans are creatures that are much more complex than just a couple of muscles.
A Unbeatable Health for me is to work holistically on both the outer and the inner body!

Take care of you today and always follow your heart!
Love Maya

Follow:
We are in this together so please share: