Pånyttfödd efter min yogabubbla

Teacher trainingen är över och yogabubblan är slut, men jag är pånyttfödd.

Då var mina 9 dagar över av anatomi, yoga, pranayama (rening och andningstekniker), yogafilosofi och yogahistoria. Alltså precis som jag skrev i mitt föra inlägg har det varit magiskt. Vilken utbildning och otroligt kunniga lärare. Jag känner mig som pånyttfödd precis som rubriken skriver…

Jag visste när jag signade upp mig på Yogayama TT att vecka 33 skulle bli speciell för mig. Jag visste att det skulle ge mig verktyg för att landa i min inre utveckling och så blev det också. Jag har aldrig haft så mycket energi och varit så lugn/grundad samtidigt.
Lyxen att få praktisera yoga två ggr per dag och få guidade meditationer dagligen var magiskt. Jag skulle kunna hålla på så här längre – älskade det!

Så vad gjorde vi egentligen dessa 9 intensiva dagar?

Det är svårt att sammanfatta allt, men i korta drag kantades dagarna av en blandning mellan föreläsningar om anatomi, yogateknik, meditation, pranayama och såklart egen praktik. Vi praktiserade, som jag skrev ovan nästa två ggr per dag och mediterade flera gånger.
Alla dagar började med pranayama och meditation innan frukost för att sedan fortsätta med yogafilosofi och historia, som var mycket intressant. Filosofin var som att hitta hem, allt tilltalade mig och mycket var redan saker jag visste. Jag satt med stora öron och lyssnade samt antecknade som bara den.

Efter lunch fortsatte vi med vikten av andning och vad som händer i kroppen när vi andas. Sedan bröt vi ner asanas (yogaövningar) och jobbade stenhårt med positioneringen.
Visst, visste jag att det var viktigt med bra hållning när man praktiserar yoga, men nu har jag en helt annan förståelse. Nu ser yogan från ett helt annat håll. Så häftigt!

Bara efter en vecka av yoga har jag fått verktyg för livet. Wow, jag är så tacksam och fylld av energi.
Framöver kommer vi endast träffas helger och nästa tillfälle är i slutet på september. Då står det Hathayoga på schemat och jag längtar redan. Självklart kommer jag att dokumentera allt och skriva om min upplevelse. Följ min resa. Vi hörs snart igen. Kärlek Maya

Yogayama teacher training nu har vi satt igång – klick


The teacher training is over and the yoga bubble is over, but I am re born again.
So my 9 days of anatomy, yoga, pranayama, yoga philosophy and yoga history is over. As I wrote in my previous post, it has been magical. What
an education and incredibly knowledgeable teacher. I feel like am reborn again just as the headline writes …

I knew when I signed up for the Yogayama TT that week 33 would be special for me. I knew it would give me tools to develop my inner core and so it did. I’ve never had so much energy and been so calm / grounded at the same time. It was a luxury to practicing yoga twice a day and have guided meditations daily. I could live like this for a longer period of time – loved it!

So what did we really do these 9 intense days?
It’s hard to summarize everything, but in short text, the days were filled with a mix of lectures on anatomy, yoga technique, meditation, pranayama and, of course or own practice. We almost practiced two times a day and meditated several times.
All days started with pranayama and meditation before breakfast and then continued with yoga philosophy and history, which was very interesting. Philosophy was like coming home, everything was appealing to me. I sat thru all the lectures with big ears and listened/made notes of everything.

After our lunch break we continued with lectures about the importance of breathing and what happens in the body when we breathe. After that we broke down asanas and worked hard with the positioning in all positions.
Sure, I knew it was important to have good posture when practicing yoga, but now I have a completely different understanding. Now I look at yoga from a completely different direction. So cool!
Only after a week of yoga I have learned tools for life. Wow, I am so grateful and filled with love.
From now on the group will only meet on weekends and the next session is at the end of September. Then its all about Hathayoga on the schedule and I am really looking forward to it. Of course, I will do my best to document everything and write about my experience. Follow my journey.

Talk to you soon. Love Maya

Följ:
Sharing is caring:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *